Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Corona-compensatie voor de cultuursector

De lokale cultuursector in Altena krijgt compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft het college van B&W besloten op dinsdag 9 maart. De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van een tijdelijke subsidieregeling. Deze zijn gebaseerd op de behoeften die culturele organisaties hebben geuit in gesprekken met de gemeente.

De subsidieregeling verdeelt de culture sector in twee categorieën. In het volgende overzicht is te zien onder welke categorie u valt.

Categorie A

 • Bibliotheek
 • Museum
 • Poppodium

Categorie B

 • Beeldende kunstinstelling
 • Cultuurmaker zonder aanspraak op vangnetmaatregel Rijk
 • Dansschool
 • Erfgoedinstelling
 • Foto- en filminstelling
 • Gelegenheidskoor
 • Muziekvereniging
 • Toneel- of theatervereniging
 • Zangvereniging

De eenmalige subsidie vraagt u als culturele instelling of cultuurmaker aan via ons online formulier. Lever bij de aanvraag ook de nodige bewijsstukken aan. 

Wilt u gebruik maken van deze eenmalige subsidie? Doe dat vóór 1 juli 2021. U kunt deze als organisatie digitaal aanvragen met eHerkenning. Vraagt u deze subsidie aan als inwoner of heeft uw organisatie geen eHerkenning, log dan in met uw DigiD code.

Wilt u meer weten? De subsidieregeling leest u op overheid.nl.

Lever bij de aanvraag ook de nodige bewijsstukken aan. 

Verplichte bewijsstukken categorie A:

 • het financieel jaarverslag en de verlies- en winstrekening over 2019;
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat een beroep is gedaan op de vangnetregelingen van het Rijk;
 • een overzicht van de vaste lasten;
 • een toelichting op het ontstane exploitatietekort;
 • een afschrift van de bankrekeningen.

Verplichte bewijsstukken categorie B:

 • bewijstukken waaruit blijkt hoe hoog de vaste lasten zijn en hoe hoog de inkomstenderving is;
 • stukken waaruit blijkt dat een beroep is gedaan op de vangnetregelingen van het Rijk of waaruit blijkt dat deze vangnetregelingen niet van toepassing zijn.  

Is het voor u niet duidelijk onder welke categorie u valt? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de bewijsstukken? Neem dan contact op met ons: