Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Tijdelijke Subsidieregeling Energielasten Maatschappelijke Organisaties Altena 2023

De energielasten zijn fors gestegen. Ook maatschappelijke, culturele en sportorganisaties hebben hiermee te maken. De gemeente Altena wil deze organisaties tegemoet komen en heeft een subsidieregeling opgesteld ter compensatie van de energielasten in 2023

U kunt van deze regeling gebruik maken als uw organisatie niet gericht is op het maken van winst, u activiteiten uitvoert gericht op de inwoners van de gemeente Altena of verhuurt ten behoeve van sport, culturele of welzijnsactiviteiten. Ook als u exploitant bent van een dorpshuis of zwembad in de gemeente Altena kunt u gebruik maken van deze regeling. U kunt deze als organisatie digitaal aanvragen met eHerkenning. Heeft uw organisatie geen eHerkenning, log dan in met uw DigiD code. 

Wilt u meer weten over de Tijdelijke Subsidieregeling Energielasten Maatschappelijke Organisaties Altena 2023? De subsidieregeling leest u op overheid.nl.