Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Veel gestelde vragen over subsidies

Welke nieuwe regelingen zijn er?

In 2021 zijn naast de bestaande subsidieregelingen 3 nieuwe toegevoegd:

 • Subsidieregeling Cultuurparticipatie voor culturele instellingen en verenigingen.
 • Subsidieregeling Sport en Bewegen voor sportverenigingen en instellingen
 • Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk voor EHBO-verenigingen, ouderenbonden, ouderensozen en Zonnebloem-afdelingen.

Blijft er subsidie mogelijk voor Oranjeverenigingen, dorpsraden en timmerdorpen?

Ja, Oranjeverenigingen, dorpsraden en timmerdorpen kunnen voortaan een beroep doen op het Kernenbudget.

Hoeveel subsidie ontvang ik?

Als u onder het nieuwe beleid recht hebt op meer subsidie dan krijgt u gelijk het hogere bedrag.

 • Heeft u, onder het nieuwe beleid, recht op minder subsidie? Dan ontvangt u in 2021 in ieder geval evenveel subsidie als u in 2020 kreeg (100%).
 • In 2022 ontvangt u in ieder geval nog 75% van het bedrag dat u in 2020 kreeg.
 • In 2023 ontvangt u in ieder geval nog 50% van het bedrag dat u in 2020 kreeg.
 • Vanaf 2024 gelden de nieuwe subsidiebedragen voor iedereen.

Voorbeeld:

 • U ontving in 2020 € 1.200 subsidie.
 • Onder het nieuwe beleid ontvangt u € 800.
 • In 2021 ontvangt u dan nog € 1.200 (100%)
 • In 2022 ontvangt u dan nog € 900 (75%)
 • In 2023 ontvangt u € 800 (50% is € 600 maar u hebt onder het nieuwe beleid recht op € 800 dus dat krijgt u vanaf 2023)

Hoe werken de tijdvakken bij stimuleringssubsidie?

Stimuleringssubsidie kan worden aangevraagd in 3 tijdvakken.

 • Het eerste tijdvak loopt gelijk met de aanvraag voor basissubsidie (van 1 december tot en met 15 december 2021). U kunt dan de basis- en stimuleringssubsidie tegelijk aanvraag voor 2021.
 • Het tweede tijdvak loopt van 16 december 2020 tot en met 1 maart 2021.
 • Het derde tijdvak loopt van 2 maart tot en met 1 september 2021.

We verdelen de aanvraagperiode in tijdvakken zodat ook verenigingen die later in het jaar nog stimuleringssubsidie willen aanvragen niet geconfronteerd worden met een lege subsidiepot omdat er aan het begin van de aanvraagperiode al zoveel aanvragen zijn toegekend. Door de pot te verdelen over 3 periodes kunnen ook die initiatieven die later in het jaar nog ontplooid worden gesubsidieerd worden.