Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Toelichting verkorte aanvraag activiteitenfonds

Algemeen

Het dagelijks leven is duur. U houdt vaak geen geld over voor sport, uitgaan, cultuur en recreatie. De gemeente Altena vindt sport en ontspanning wel belangrijk. Daarom is er het Activiteitenfonds. Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u een bijdrage aanvragen.

U komt in aanmerking voor een bijdrage als uw inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum (in de uitleg bij vraag 4 kunt u lezen hoe hoog dit bedrag voor u is). Ook mag uw vermogen niet hoger zijn dan de vermogensgrens (in de uitleg bij vraag 5 staan de vermogensgrenzen).

Als u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de schoolkosten (WTOS) krijgt, kunt u geen bijdrage uit het activiteitenfonds krijgen.

Is uw inkomen niet hoger dan 110% van het sociaal minimum? Dan is de bijdrage maximaal € 165,-per persoon per jaar.

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en wonen ze bij u in huis? Dan krijgt u ook voor elk kind maximaal € 165,- per jaar. Is uw kind lid van een vereniging of club (of heeft hij/zij andere regelmatige activiteiten bijvoorbeeld muziekles op de muziekschool)? Dan krijgt u een extra bijdrage van maximaal € 100,- per jaar per kind.

De maximale bijdrage is € 82,50 (de extra bijdrage per kind is € 50,-) per jaar als uw inkomen tussen de 110% en 120% van het sociaal minimum is.

Vraag 1

Hier moet u uw persoonsgegevens opschrijven. Als u met meer mensen in één huis woont moet u dat hier ook opschrijven. Bij relatie moet u aangeven wat uw band is met de persoon die bij u in huis woont. Bijvoorbeeld partner, kind, ouders, onderhuurder.

Vraag 4

Om een bijdrage te krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum.

Uw inkomen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Ook tellen wij bij uw inkomen het inkomen van uw eventuele partner op. Voorbeelden van inkomen zijn: inkomen uit arbeid, uitkering, alimentatie en een heffingskorting van de Belastingdienst.

Uw totale inkomen (netto per maand exclusief vakantiegeld) mag niet meer zijn dan:

 

 Tot pensioengerechtigde leeftijdVanaf pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande€ 1.434,00€ 1.596,00
Alleenstaande ouder€ 1.434,00€ 1.596,00
Gehuwden/samenwonenden€ 2.049,00€ 2.168,00

Normen januari 2023

Vraag 5

Uw vermogen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Voorbeelden hiervan zijn het saldo van uw bank- en girorekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen, aandelen, de waarde van uw eigen woning en de waarde van uw auto. Ook tellen wij bij uw vermogen, het vermogen van uw eventuele partner en uw thuiswonende minderjarige kinderen op.

Kijk welke leefsituatie voor u van toepassing is. Kijk hierna hoe hoog uw vermogen mag zijn om een bijdrage te kunnen krijgen.

LeefsituatieVermogensgrens
Alleenstaande€  10.605,00
Alleenstaande ouder€ 18.210,00
Gehuwden/Samenwonenden€ 21.210,00

Vermogensgrenzen januari 2023

Vraag 6

Heeft u de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd? Of heeft u een beperking waardoor u niet of minder kunt werken? De gemeente Altena vindt het belangrijk dat u uw sociale contacten kunt onderhouden. Daarom kunt u ook een bijdrage krijgen voor een abonnement op de telefoon en kabel, de kerktelefoon en een kortingskaart van de NS.

Vraag 7

Schrijf hier op voor welke activiteiten u kosten heeft gemaakt. Voorbeelden van kosten zijn:

 • toegangskaarten voor zwembaden, bioscopen, pretparken, musea, etc.
 • lidmaatschap van bibliotheek, muziekvereniging, sportvereniging, ouderenbond etc.
 • sportkleding, muziekinstrumenten, etc.

Vraag 8

Is uw kind jonger dan 18 jaar en woont het bij u? Én is uw kind lid van een vereniging of club of doet uw kind hierdoor mee aan steeds terugkerende activiteiten? Dan kunt u een extra bijdrage krijgen.

Voorbeelden van kosten zijn:

 • lidmaatschap van een sportclub of muziekvereniging
 • abonnement voor een zwembad

Betalen van de bijdrage

Uw bijdrage voor 2023 wordt in één keer aan u toegekend en uitbetaald. U hoeft voor de uitbetaling geen bewijsstukken van de kosten in te leveren. Wel moet u kunnen laten zien waarvoor u de bijdrage heeft gebruikt. Wij controleren dit via steekproeven. We adviseren u dan ook aan om nota’s, betaalbewijzen enzovoort te bewaren.

Aanvraag indienen

Het aanvraagformulier kunt u tot 1 maart 2024 opsturen. Hiervoor kunt u de antwoordenvelop gebruiken. Hier hoeft geen postzegel op.

Als u geen antwoordenvelop heeft, kunt u het formulier opsturen naar:

Gemeente Altena, Antwoordnummer 14705, 4286 ZV Almkerk. Hier hoeft geen postzegel op.

Welke bewijsstukken moet u mee sturen?

 • Een kopie van uw (en uw eventuele partner) identiteitsdocument of geldige verblijfsvergunning (dit hoeft niet als wij die al hebben)
 • Bewijsstukken van uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) als uw inkomen in 2022 hoger is geworden.
  • Salarisstroken van de laatste 3 maanden.
  • Uitkeringsspecificatie als u een uitkering of pensioen ontvangt.
  • Een bewijsstuk inkomen uit alimentatie.
  • Een bewijsstuk van een voorlopige aanslag 2022 van de Belastingdienst.
  • overige inkomsten.
 • Bewijsstukken van uw vermogen (en dat van uw eventuele partner en thuiswonende  minderjarige kinderen) als uw vermogen in 2022 hoger is geworden:
  • Kopieën van bankafschriften van de laatste 3 maanden. Het gaat om al uw bankafschriften van al uw rekeningen. Ook van spaarrekeningen.
  • Kentekenbewijs van uw auto of motor.
  • Bewijsstuk van uw waardepapieren, bijvoorbeeld uitvaartverzekering of levensverzekering.
  • Overige bezittingen, bijvoorbeeld een caravan of contant geld.
  • Als u en/of uw eventuele partner schulden heeft, moet u bewijsstukken mee sturen. Bijvoorbeeld een kopie van een specificatie van de schuldeiser.