Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Toelichting aanvraag individuele studietoeslag

Algemeen

Vraag 2

De studietoeslag wordt individueel (dus per persoon) beoordeeld. Dat geldt ook bij huwelijk of samenwoning. Als u een partner heeft en u wilt allebei deze studietoeslag aanvragen, dan moet u twee aanvraagformulieren indienen.

Doelgroepbepaling

Vraag 3

U kunt alleen Individuele studietoeslag krijgen als u 18 jaar of ouder bent.

Vraag 4

Als u een Wajong uitkering krijgt heeft u geen recht op de Individuele studietoeslag.

Vraag 5

U moet recht hebben op studiefinanciering (WSF) of WTOS. Heeft u ervoor gekozen om deze niet te ontvangen maar heeft u er wel recht op? Dan moet u dit laten zien. Dit kunt u doen door een bewijs van inschrijving  bij de school waar u de opleiding volgt, te overleggen.

Vraag 6

U moet laten zien dat u door uw chronische  medische beperking tijdens uw opleiding geen inkomsten kan verdienen. Dit kunt u doen door het inleveren van bijvoorbeeld:

 • Een verklaring opname doelgroepenregister (UWV) óf
 • Verklaring van een deskundige over uw beperking óf
 • De toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het VSO of PRO onderwijs.

Soms kunnen wij niet goed beoordelen of u door uw chronische medische beperking niet kunt bijverdienen naast uw opleiding. Dan vragen wij een medische advies aan bij een onafhankelijke instantie.

Vermogen

Om in aanmerking te kunnen komen voor de Individuele studietoeslag mag u slechts een beperkt vermogen hebben. Uw vermogen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Voorbeelden hiervan zijn het saldo van uw bank- en girorekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen, aandelen, de waarde van uw eigen woning en de waarde van uw auto. Ook tellen wij bij uw vermogen, het vermogen van uw eventuele partner en uw thuiswonende minderjarige kinderen op. Als u schulden hebt, worden deze soms in mindering gebracht op het vermogen dat u opgeeft.

In 2021 gelden de volgende vermogensgrenzen:

 Vermogensgrens
Alleenstaande€ 6.295,00
Alleenstaande ouder € 12.590,00
Gehuwden en samenwonenden€ 12.590,00

Vraag 7

Vul hier de gegevens in van al uw bank- en girorekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen, aandelen, obligaties (de huidige afkoopwaarde). Dit alles niet alleen van uzelf en uw eventuele partner, maar ook van uw kinderen jonger dan 18 jaar die bij u inwonen.

Vraag 7c

Als u en/of uw partner schulden hebt/hebben, worden deze soms van uw vermogen afgetrokken. Dit kan alleen als u de schuld kan laten zien. Ook moet u laten zien dat u de schuld moet terugbetalen. Schulden zijn bijvoorbeeld leningen bij banken, en postorderbedrijven. Studieschulden mogen niet in mindering worden gebracht op uw vermogen.

Vraag 7d

Voor vermogen dat gebonden is in een eigen woning gelden aparte regels. 
Als u in een eigen woning woont vertelt Loket Altena u deze regels graag. Samen kunt u dan bepalen of het indienen van een aanvraag zinvol is.

Bewijsstukken

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de Individuele studietoeslag moet u de volgende gegevens inleveren:

 • Het ingevulde aanvraagformulier. Denkt u er ook aan om uw handtekening te zetten op het formulier?
 • Identiteitsbewijs van uzelf (en uw partner): bijvoorbeeld een paspoort (géén rijbewijs).
 • Kopie van de beschikking van DUO of een bewijs van inschrijving bij uw opleiding.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u door uw chronische medische beperking tijdens uw studie geen inkomsten kan verdienen. Let op, soms kunnen wij niet goed beoordelen of u door uw chronische medische beperking niet kunt bijverdienen naast uw opleiding.  Dan vragen wij een medische advies aan bij een onafhankelijke instantie.
 • Dagafschriften van bank- en/of girorekening van uzelf (en uw partner en minderjarige kinderen) van de afgelopen maand.

Indien van toepassing:

 • Kentekenbewijs van uw auto, motor of caravan.
 • Bewijsstuk van de afkoopwaarde van uw levensverzekering, koopsompolis enzovoort.
 • Bewijsstuk van uw overige bezittingen.
 • Bewijsstuk van uw schulden.