Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Economische Adviesraad Altena

De Economische Adviesraad kwam dit jaar voor het eerst bijeen op 29 februari. De bijeenkomst stond vooral in het teken van ontmoeten. De leden maakten kennis met elkaar, met wethouder economische zaken Wendy van Ooijen-van Breugel en met de teammanager van Team Ondernemen. Een belangrijk agendapunt was de ‘Visie op Werken gemeente Altena 2035’ met als doelstellingen: een bruisend ondernemersklimaat, goede bereikbaarheid, een passend woningaanbod en voldoende voorzieningen. De oprichting van de Economische Adviesraad Altena is een van de stappen om deze ambities te realiseren.

Wethouder Wendy van Ooijen: “De Adviesraad vormt een belangrijke schakel tussen de gemeente en onze inwoners. De leden kunnen door hun kennis, ervaring en netwerk meedenken, ideeën delen en adviseren. Samen versterken wij elkaar. Ik zie er dan ook naar uit om met deze groep gemotiveerde mensen samen te werken aan de economische toekomst van Altena!”

Leden Economische Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit: Maarten de Winter, Rob Boerman, Frans Verwer, Dick van Rhee, Marco Hoogendoorn, Gijsbert Schutten, Willem-Jan van Klinken, Liselotte van Bokhoven, Michiel van der Stelt, Peter Vos en voorzitter Ruth Huisman. De leden vertegenwoordigen de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid), de speerpuntsectoren Maritiem en Agro-food en de kernen van de gemeente.

Economische Adviesraad

De Adviesraad draagt vanuit een adviserende en stimulerende rol bij aan de duurzame economische ontwikkeling van de gemeente. De leden dragen verder bij aan het delen van kennis en zorgen voor de samenwerking tussen de economische en maatschappelijke partners.

Vergaderingen bijwonen

Naast de Visie op Werken werd onder andere het instellingsbesluit besproken en werden de agendapunten voor de volgende vergadering vastgesteld. Inwoners zijn welkom om de komende vergaderingen als toehoorder bij te wonen. De data van de vergaderingen voor dit jaar zijn: 3 april, 28 mei, 29 augustus en 26 november. Aanmelden voor de vergadering kan via Britt Parijs:  b.parijs@gemeentealtena.nl.