Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Mobiliteitsvisie 2040

Gemeente Altena heeft samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven de Mobiliteitsvisie 2040 opgesteld. De gemeenteraad heeft de visie vastgesteld. Het doel van de Mobiliteitsvisie is een veilig, leefbaar, bereikbaar en duurzaam Altena.

9 hoofdlijnen

Eind 2020 is een enquête onder inwoners gehouden, zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en zijn we in gesprek gegaan met inwoners over welke thema’s belangrijk zijn. Op basis hiervan zijn hoofdlijnen geformuleerd (die u hieronder kunt lezen). Na vaststelling hiervan door de gemeenteraad zijn de hoofdlijnen verder uitgewerkt, onder andere in verschillende bijeenkomsten met inwoners.

22 concrete projecten

De uitwerking van deze hoofdlijnen vormt het toekomstbeeld mobiliteit 2040. Om het toekomstbeeld mobiliteit 2040 waar te maken, definiëren we 22 projecten die allemaal een bijdrage leveren aan het vooropgestelde doel: een veilig, leefbaar, bereikbaar en duurzaam Altena.

U kunt de Mobiliteitsvisie en het onderliggende onderzoekrapport inzien via het raadsinformatiesysteem (agendapunt 15).

Bel of mail ons gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via e-mailadres verkeer@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183 - 51 61 00.