Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder
bestuursakkoord

Samen met de niet-coalitiepartijen willen we de opgaven voor de komende periode ter hand nemen. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van...

Gemeenteraad Altena

Dinsdag 22 januari vindt een extra raadsvergadering plaats. Het nieuwe college wordt dan benoemd en de raad bespreekt het bestuursakkoord. De...

Installatie gemeenteraad Altena

Woensdag 2 januari zijn de nieuwe raadsleden en een groot aantal burgerleden geïnstalleerd tijdens de eerste raadsvergadering.