Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder
vrouwen in de raad

8 maart Internationale Vrouwendag

Regelmatig hangen zakken met plastic afval al dagen voor de inzameling aan de straat. Wilt u de vragenlijst hierover invullen?

Wilt u ook meedoen? Meld u dan aan voor 12 maart. De gemeente zorgt voor de opruimspullen en regelt de afvoer van het ingezamelde zwerfvuil.