Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verhuizing doorgeven

Een verhuizing geeft u door bij de gemeente waar u naartoe verhuist. Verhuist u naar Altena of binnen Altena? Dan moet u dat doorgeven binnen de periode van 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld huurtoeslag of andere post van overheidsinstanties. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. U kunt uw verhuizing online of tijdens een afspraak op het gemeentehuis doorgeven.

Gaat u inwonen bij iemand anders? Dan heeft u een ondertekende inwoningsverklaring  nodig plus een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. Gaat u huren of kopen? Zorg dan dat u een scan of duidelijke foto van het huur- of koopcontract bij de hand hebt.

Verhuist u vanuit het buitenland (weer terug) naar Nederland? Of woont u minimaal 4 maanden in Nederland binnen een periode van de 6 maanden? Lees dan hier hoe u zich inschrijft in Nederland.

Geef uw verhuizing doorMaak een afspraak

Wat heeft u nodig?

Als u uw verhuizing doorgeeft, heeft u 1 van deze documenten nodig:

  1. Een scan of foto van uw huurovereenkomst of koopcontract. Zorg dat het nieuwe adres duidelijk te zien is op het contract. Ook moet er een handtekening op het contract staan. Meestal is het genoeg als u de eerste en laatste pagina van het contract opstuurt.
  2. Een schriftelijke verklaring  van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen. Zorg ervoor dat de hoofdbewoner deze verklaring heeft ondertekend. U stuurt ook een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de hoofdbewoner mee.
  3. Een schriftelijke verklaring van de beheerder van de recreatiewoning waar u gaat wonen. Zorg ervoor dat de beheerder deze verklaring heeft ondertekend. Als u verhuist naar een recreatiewoning moet u er rekening mee houden dat u in de gemeente Altena niet permanent (langer dan 3 maanden) in een recreatiewoning mag wonen. 

Als u uw verhuizing online doorgeeft, vragen wij u om 1 van deze documenten te uploaden. Probeer deze dan als PDF toe te voegen.