Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verhuizing doorgeven


Een verhuizing geeft u door bij de gemeente waar u naartoe verhuist. Geef uw nieuwe adres door binnen de periode van 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld huurtoeslag of andere post van overheidsinstanties. 

Gaat u inwonen bij iemand anders? Dan heeft u een ondertekende inwoningsverklaring  nodig plus een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. Dat is de persoon bij wie u gaat inwonen.

Verhuist u vanuit het buitenland (terug) naar Nederland? Of woont u minimaal 4 maanden in Nederland binnen een periode van 6 maanden? Lees dan hoe u zich inschrijft in Nederland.

Geef uw verhuizing door

Inwonen bij iemand anders

U geeft uw verhuizing digitaal aan ons door. Hierbij heeft u één van deze documenten nodig:

  1. Een schriftelijke verklaring  van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen. Zorg ervoor dat de hoofdbewoner deze verklaring heeft ondertekend. U stuurt ook een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de hoofdbewoner mee.
  2. Een schriftelijke verklaring van de beheerder van de recreatiewoning waar u gaat wonen. Zorg ervoor dat de beheerder deze verklaring heeft ondertekend. Als u verhuist naar een recreatiewoning moet u er rekening mee houden dat u in de gemeente Altena niet permanent (langer dan 3 maanden) in een recreatiewoning mag wonen. 

We vragen u om één van deze documenten bij te voegen. Dit kan in PDF formaat, maar u kunt ook een duidelijke foto bijvoegen.

Is het voor u niet mogelijk om digitaal uw verhuizing door te geven? Maak dan een afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • U geeft uw eigen verhuizing door (als u 16 jaar of ouder bent). Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap en gaat u samen verhuizen? Dan mag u de verhuizing ook doorgeven voor uw partner.
  • U kunt ook de verhuizing doorgeven van kinderen die bij u wonen en meeverhuizen. Of van ouders die bij u wonen en meeverhuizen.

Boete bij verkeerde informatie

U vult uw verhuisaangifte naar waarheid in. Dat is verplicht. Verkeerde gegevens noteren is een overtreding. Dat staat in de wet Basisregistratie Personen, artikel 4.17. Als u expres verkeerde gegevens doorgeeft, kunt u een bestuurlijke boete krijgen van maximaal € 325,00.

Handig om te weten

  • Uw oude gemeente hoort automatisch dat u naar Altena bent verhuisd. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.
  • Wij geven uw verhuizing door aan de meeste overheidsinstanties. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.
  • Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens doorgeeft aan andere instanties? Dan kunt u geheimhouding aanvragen.
  • Heeft u geen eigen adres? Of verblijft u in een instelling? Dan kunt u waarschijnlijk een briefadres aanvragen.
  • Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u post van oude bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.