Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Briefadres aanvragen

Heeft u geen woon- of verblijfplaats? Woont u in een instelling? Of gaat u één keer korter dan 8 maanden naar het buitenland? Vraag dan een briefadres aan. Op een briefadres ontvangt u post van de gemeente en andere overheidsinstellingen. Met een briefadres bent u zonder woonadres toch bereikbaar. Het briefadres moet een Nederlands adres zijn.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen?

Lukt het u niet om het digitale formulier in te vullen? Lees dan hoe het Informatiepunt Digitale Overheid u kan helpen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een briefadres?

U komt in aanmerking voor een briefadres, als u:

 • dak- of thuisloos bent
 • een periode moet overbruggen tussen 2 woonadressen (max 3 maanden)
 • een ambulant beroep heeft (bijv. binnenvaart of kermis)
 • in het buitenland verblijft (max 8 maanden in 1 jaar)
 • schipper bent en in het buitenland op een Nederlands schip vaart (max 2 jaar)
 • in een blijf-van-mijn-lijf-huis verblijft
 • in een gevangenis verblijft
 • in een psychiatrische inrichting verblijft
 • in een verpleeghuis verblijft

Komt u in aanmerking voor een briefadres?

U kunt dit digitaal aanvragen. Klik hieronder op "Digitaal een briefadres aanvragen".

Wilt u een briefadres aanvragen om een andere reden?

Neem dan telefonisch contact met ons op via 0183 - 51 61 00.

Digitaal een briefadres aanvragen

U kunt uw aanvraag voor het briefadres digitaal aan ons doorgeven. Let op! De bewoner van dit adres moet hier toestemming voor geven.

 1. Eerst vult u het aanvraagformulier briefadres in. U logt in met uw DigiD code. Verhuizen er gezinsleden met u mee naar hetzelfde briefadres? Zorg dat u de namen en geboortedatums bij de hand hebt.
 2. De persoon die op het briefadres woont, de briefadresgever, moet toestemming geven. Hiervoor vult de briefadresgever het toestemmingsformulier in.  Hij of zij logt in met zijn of haar eigen DigiD code.

We kunnen uw aanvraag pas verwerken als we beide formulieren hebben ontvangen. 

Voorwaarden van het briefadres

 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.

Informatie voor de briefadresgever

Als briefadresgever moet u ervoor zorgen dat post terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Geen financiële gevolgen

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Goed om te weten:

 • U mag maxi­maal 2 per­so­nen een brief­adres ge­ven op uw adres. Be­hal­ve als het om een ge­zin gaat. Een ge­zin telt als 1 per­soon.
 • U kunt een boe­te krij­gen als u be­wust of on­be­wust bij­draagt aan on­juis­te in­for­ma­tie in de BRP.

Boete bij verkeerde informatie

U vult uw aanvraag briefadres naar waarheid in. Dat is verplicht. Verkeerde gegevens noteren is een overtreding. Dat staat in de wet Basisregistratie Personen, artikel 4.17. Als u expres verkeerde gegevens doorgeeft, kunt u een bestuurlijke boete krijgen van maximaal € 325,00.

Handig om te weten

 • Een briefadres kan bijvoorbeeld van een vriend of familielid zijn.
 • Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt.
 • Heeft u een brief­adres om­dat u tij­de­lijk geen woon­adres hebt? Dan moet u er al­les aan doen om een woon­adres te vin­den.
 • Heeft u een woon­adres ge­von­den? Geef dan uw ver­hui­zing door. U wordt au­to­ma­tisch van uw brief­adres uit­ge­schre­ven.
 • U kunt niet op een woon­adres én een brief­adres in­ge­schre­ven staan.
 • Inschrijving op een briefadres is voor 3 maanden. Daarna wordt - afhankelijk van uw situatie - bekeken of de periode van het briefadres verlengd kan worden.