Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

OnS Altena

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een medewerker van gemeente Altena aan de telefoon. Deze geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag. 

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Heeft u een vraag voor OnS Altena?

Wilt u graag iemand spreken? Bel ons dan op 0183 - 51 60 60. Mailt u liever? Dat kan ook door ons een mail te sturen naar ons@gemeentealtena.nl.

Crisissituatie buiten onze openingstijden 

Is er buiten onze openingstijden sprake van een crisissituatie? Lees hier wat het Meldpunt Crisiszorg West Brabant voor u kan betekenen.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor ? Bel de Luisterlijn: 0900 0767. Dag en nacht een luisterend oor!

Het is Coronatijd. We moeten allemaal weer veel thuis blijven en dan is er soms niemand om mee te praten. Heeft u behoefte om uw verhaal te vertellen, van gedachten te wisselen en een belangstellende stem en luisteraar te horen? De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar voor iedereen.