Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

OnS Altena

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag. Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.  

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Heeft u een vraag voor OnS Altena?

Wilt u graag iemand spreken? Bel ons dan op 0183 - 51 60 60. Mailt u liever? Dat kan ook door ons een mail te sturen naar ons@gemeentealtena.nl.

Crisissituatie buiten onze openingstijden 

Is er buiten onze openingstijden sprake van een crisissituatie? Lees hier wat het Meldpunt Crisiszorg West Brabant voor u kan betekenen.