Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Woonvisie

Op 22 juni heeft de gemeenteraad de woonvisie gemeente Altena 2021-2025  vastgesteld. Bij het maken van de visie is samengewerkt met verschillende partijen zoals makelaars, de woningcorporaties, dorpsraden en vele anderen.

In de woonvisie staan ideeën en plannen op het gebied van wonen in de gemeente Altena. De woonvisie geldt voor een periode van vijf jaar. De woonvisie geeft richting om genoeg én de juiste soort woningen te bouwen in Altena. De woonvisie bestaat uit verschillende onderwerpen. Hieronder staan de belangrijkste punten uit de woonvisie:

  1. Meer woningen met de juiste kwaliteit: er komen veel extra woningen bij, die goed passen bij wat de inwoners van Altena nodig hebben.
  2. Betaalbaar wonen: er komen meer goedkope(re) woningen bij. Zo kunnen inwoners met minder geld, zoals starters, ook een woning vinden in Altena.
  3. Kwaliteit bestaande voorraad op peil: de woningen die er al staan moeten prettig blijven om in te wonen. De gemeente kan helpen bij het duurzamer maken van woningen. Ook kan de gemeente ouderen helpen om in hun woning te kunnen blijven.
  4. Wonen met zorg: er moeten in Altena genoeg woningen zijn voor mensen die zorg of hulp nodig hebben.
  5. Leefbare en vitale kernen: het moet overal in Altena fijn zijn om te wonen.  
  6. Bijzondere doelgroepen: ook voor mensen die snel een woning nodig hebben (spoedzoekers), arbeidsmigranten en statushouders moet er plek zijn in Altena.

Digitale bekendmaking

De woonvisie is bekendgemaakt op www.overheid.nl

Inzien

U kunt de woonvisie ook gratis inzien in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor een afspraak via 0183 - 51 61 00.  U kunt op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van het besluit.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de woonvisie? Neemt u dan contact op met Rianne de Graaf via e-mailadres r.degraaf@gemeentealtena.nl of telefoonnummer 0183-51 68 08 of met Robin Rauws via e-mailadres r.rauws@gemeentealtena.nl of telefoonnummer 0183-51 68 03.