Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Woonvisie

De gemeenteraad heeft de woonvisie gemeente Altena 2021-2025  vastgesteld. Bij het maken van de visie is samengewerkt met verschillende partijen zoals makelaars, de woningcorporaties, dorpsraden en vele anderen.

In de woonvisie staan ideeën en plannen op het gebied van wonen in de gemeente Altena. De woonvisie geldt voor een periode van vijf jaar. De woonvisie geeft richting om genoeg én de juiste soort woningen te bouwen in Altena. De woonvisie bestaat uit verschillende onderwerpen. Hieronder staan de belangrijkste punten uit de woonvisie:

  1. Meer woningen met de juiste kwaliteit: er komen veel extra woningen bij, die goed passen bij wat de inwoners van Altena nodig hebben.
  2. Betaalbaar wonen: er komen meer goedkope(re) woningen bij. Zo kunnen inwoners met minder geld, zoals starters, ook een woning vinden in Altena.
  3. Kwaliteit bestaande voorraad op peil: de woningen die er al staan moeten prettig blijven om in te wonen. De gemeente kan helpen bij het duurzamer maken van woningen. Ook kan de gemeente ouderen helpen om in hun woning te kunnen blijven.
  4. Wonen met zorg: er moeten in Altena genoeg woningen zijn voor mensen die zorg of hulp nodig hebben.
  5. Leefbare en vitale kernen: het moet overal in Altena fijn zijn om te wonen.
  6. Bijzondere doelgroepen: ook voor mensen die snel een woning nodig hebben (spoedzoekers), arbeidsmigranten en statushouders moet er plek zijn in Altena.

Digitale bekendmaking

De woonvisie is bekendgemaakt op www.overheid.nl.

Inzien

U kunt de woonvisie ook gratis inzien in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor een afspraak via 0183 - 51 61 00. U kunt op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van het besluit.

Indicatief nieuwbouwprogramma

Gemeente Altena heeft een indicatief nieuwbouwprogramma (tabel 1). Hierin staat in welke verhouding we verschillende woningbouwcategorieën willen realiseren. Dit programma houden we aan als leidraad bij het bouwen van nieuwe woningen in de komende tien jaar. De prijsgrenzen van de verschillende categorieën woningbouw passen we jaarlijks aan.

Tabel 1: indicatief nieuwbouwprogramma
 Sociale huurSociale koopMiddeldure koop
laag en
middeldure huur
Middeldure koop
hoog en
dure huur
Dure koop
Percentages20-25%15-20%15-20%15-25%10-20%

Tabel 2: prijsgrenzen van de verschillende categorieën woningbouw
 Sociale
huur
Middel-
dure
huur
Dure huurSociale koopMiddel-
dure
koop
laag
Middel-
dure
koop
hoog
Dure
koop
Prijs-
grenzen (prijspeil
2024)
Tot €879,66Tussen
€879,66 en
€1000
€1000
en hoger
Maximaal
€348.000 *
Tussen
€348.000
en
€435.000 **
Tussen
€435.000
en
€575.000
€575.000
en hoger

* 80% van de NHG-grens
** ≈ NHG-grens inclusief energiebesparende maatregelen