Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Afvalsoorten

Op deze pagina leest u kort wat u met de verschillende afvalsoorten kunt doen. Uitgebreide informatie over het scheiden van afval leest u in de AfvalAltena-app of op www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt daar ook informatie vinden over de locaties van de milieuparkjes en de milieustations.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Accordion item is uitgeklapt

Gft-afval kunt u kwijt in de groene container. Tuinafval kunt u ook gratis aanbieden bij een milieustation. Grond en graszoden mag u overigens niet in de groene container doen. Deze kunt u brengen bij een erkende afvalinzamelaar. Wij nemen grond en graszoden niet in op het milieustation.