Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Afvalsoorten

Op deze pagina leest u kort wat u met de verschillende afvalsoorten kunt doen. Uitgebreide informatie over het scheiden van afval leest u in de AfvalAltena-app of op www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt daar ook informatie vinden over de locaties van de milieuparkjes en de milieustations.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Accordion item is uitgeklapt

Gft-afval kunt u kwijt in de groene container. Tuinafval kunt u ook gratis aanbieden bij een milieustation. Grond en graszoden mag u overigens niet in de groene container doen. Deze kunt u brengen bij een erkende afvalinzamelaar. Wij nemen grond en graszoden niet in op het milieustation.

Voor snoeihout dat niet in uw container past gelden andere regels. Lees hiervoor de informatie bij het onderdeel snoeihout.