Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Asbest verwijderen

Een asbestmelding is alleen mogelijk voor:

 • geschroefde asbest platen
 • onbeschadigde asbest bakken of potten
 • niet-gelijmde vloerbedekking met asbest 

Voor andere situaties zoals vastgelijmde vloerbedekking, gelijmde of geniete platen, schakelt u een gecertificeerd asbest saneerder in.

  Hoe maakt u een asbestmelding?

  Voor een asbestmelding logt u in met uw DigiD code .

  • Na het indienen van de asbestmelding ontvangt u direct een ontvangstbevestiging.
  • Uw melding wordt door ons beoordeeld.
  • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons per e-mail een brief.
  • In de brief wordt uitgelegd waar u speciale folie voor het verpakken van het asbest op kunt halen en hoe het asbest dient te worden ingepakt en aangeboden.
  • Ook leest u in de brief hoe u het asbest gratis inlevert bij het milieustation in Giessen.

  Wat doet u bij 35m2 asbest of meer?

  • U maakt een sloopmelding via het Omgevingsloket. U geeft onder andere aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen.
  • U schakelt een gecertificeerd asbestverwijderaar in om het asbest te verwijderen. In verband met uw gezondheid mag u het asbest niet zelf weghalen.

  Wat doet u als u ondernemer bent?

  • Als ondernemer moet u altijd een sloopmelding doen via het Omgevingsloket. U geeft onder andere aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen.
  • U schakelt een gecertificeerd asbestverwijderaar in om het asbest te verwijderen. In verband met uw gezondheid mag u het asbest niet zelf weghalen.

  Hoe verwijdert u asbest?

  Ga altijd zorgvuldig met asbest om. Asbest is namelijk gevaarlijk voor u en de mensen rondom de locatie met asbest. Twijfelt u? Schakel dan een gecertificeerd asbestverwijderaar in. Ons advies:

  • Spuit het geheel nat.
  • Laat delen zo veel mogelijk intact. Breek de materialen niet.
  • Draag persoonlijk bescherming. Bijvoorbeeld een mondkapje dat u weggooit met het asbest.