Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bekendmakingen

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten maken we officieel bekend, dit doen we digitaal. Wij publiceren deze op Officielebekendmakingen.nl.

Hieronder worden de bekendmakingen van de afgelopen 8 weken getoond.

Op overheid.nl kunt u zich abonneren op deze bekendmakingen. U ontvangt dan berichten over uw buurt per e-mail.

Daarnaast publiceren we elke week in het Altena Nieuws de gemeentepagina