Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Wij betalen van de afvalstoffenheffing het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Het uitgangspunt is dat u niet meer betaalt dan wat het ons kost.