Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Wij betalen van de afvalstoffenheffing het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Het uitgangspunt is dat u niet meer betaalt dan wat het ons kost.

Wat zijn de kosten?

Accordion item is uitgeklapt

U krijgt 1 keer per jaar een aanslag afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen:

Tarief 2023

 • Een vast bedrag (het vastrecht) van € 219,34.
 • Een variabel bedrag (Diftar): 
  • voor het ledigen van een restafvalcontainer van 140 liter betaalt u € 10,31 per keer.
  • voor het ledigen van een restafvalcontainer van 240 liter betaalt u € 17,68 per keer.
  • per inworp in een ondergrondse container: € 1,78.
  • Het aanbieden van de GFT-container is gratis.
  • Het aanbieden van de oudpapiercontainer is gratis.