Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Wij betalen van de afvalstoffenheffing het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het uitgangspunt is dat u niet meer betaalt dan wat het ons kost.

Wat zijn de kosten?

U krijgt 1 keer per jaar een aanslag afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen:

Tarief 2024

  • Een vast bedrag (het vastrecht) van € 238,23.
  • Een variabel bedrag (Diftar): 
  • voor het ledigen van een restafvalcontainer van 140 liter betaalt u € 11,20 per keer.
  • voor het ledigen van een restafvalcontainer van 240 liter betaalt u € 19,20 per keer.
  • per inworp in een ondergrondse container: € 1,93 .
  • Het aanbieden van de GFT-container is gratis.
  • Het aanbieden van de oudpapiercontainer is gratis.
  • Gebruikers van een ondergrondse verzamelcontainer betalen per aanbieding € 1,93 naast het vaste bedrag van € 238,23.
  • Gebruikers van een bovengrondse verzamelcontainer betalen eenmalig € 316,62.

Wat als u de aanslag niet kunt betalen?

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentebelastingen. U kunt kwijtschelding aanvragen via de website van SVHW. Het is belangrijk dat u kwijtschelding aanvraagt binnen 3 maanden na de datum op de aanslag.

Wat als u veel medisch afval heeft?

Heeft u te maken met medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u als inwoner van de gemeente Altena gebruik maken van een reductieregeling. Hiermee voorkomt u een hogere aanslag afvalstoffenheffing. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.svhw.nl.