Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Wij betalen van de afvalstoffenheffing het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Het uitgangspunt is dat u niet meer betaalt dan wat het ons kost.

Wat zijn de kosten?

U krijgt 1 keer per jaar een aanslag afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen:

  • Een vast bedrag (het vastrecht) van € 148,81
  • Een variabel bedrag (Diftar): 
    • voor een container van 140 liter betaalt u € 7,67
    • voor een container van 240 liter betaalt u € 13,18
    • per inworp in een ondergrondse container: € 1,33
    • Het aanbieden van de GFT-container is gratis.