Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Legesverordening Biesbosch

De gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen hebben eind 2020 gezamenlijk een nieuwe Biesboschverordening vastgesteld, waarin de regels voor de Biesbosch zijn vastgelegd. Staatsbosbeheer verstrekt, met ingang van het jaar 2021, namens deze gemeenten de vergunningen en ontheffingen uit de Biesboschverordening. De hoogte van de leges stelt de gemeenteraad vast in een legesverordening.

Waarom leges?

Als een persoon of bedrijf een dienst wil afnemen van de gemeente, maakt de gemeente kosten. Bijvoorbeeld voor de uren die een ambtenaar besteedt aan deze vraag. Om deze kosten te dekken, vraagt de gemeente voor deze diensten leges. In de Biesbosch hebben de gemeenten Staatsbosbeheer gevraagd om de vergunningen te verlenen.

Kostendekkend

Bij de drie gemeenten is het uitgangspunt dat leges kostendekkend zijn. De tarieventabel met de tarieven kunt u hier downloaden. De verhoogde leges zullen in rekening worden gebracht als er een aanvraag wordt ingediend voor het komende jaar. 

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen via e-mail votbiesbosch@staatsbosbeheer.nl