Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Legesverordening Biesbosch

De gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen hebben eind 2020 gezamenlijk een nieuwe Biesboschverordening vastgesteld, waarin de regels voor de Biesbosch zijn vastgelegd. Staatsbosbeheer verstrekt, met ingang van het jaar 2021, namens deze gemeenten de vergunningen en ontheffingen uit de Biesboschverordening. De hoogte van de leges stelt de gemeenteraad vast in een legesverordening.

Waarom leges?

Als een persoon of bedrijf een dienst wil afnemen van de gemeente, maakt de gemeente kosten. Bijvoorbeeld voor de uren die een ambtenaar besteedt aan deze vraag. Om deze kosten te dekken, vraagt de gemeente voor deze diensten leges. In de Biesbosch hebben de gemeenten Staatsbosbeheer gevraagd om de vergunningen te verlenen.

Kostendekkend

Tot nu toe zijn de leges niet kostendekkend geweest. Bij de drie gemeenten is het uitgangspunt dat leges wél kostendekkend zijn. Dit maakt dat zij er voor kiezen om de tarieven op basis van een ingroeimodel in twee jaar te verhogen. Aan de gemeenteraden van Altena, Dordrecht en Drimmelen wordt gevraagd akkoord te gaan met het verhogen van de leges in twee evenredige stappen per 1 januari 2022 en 1 januari 2023. De keuze om het niet in één keer naar het gewenste niveau te verhogen is mede gebaseerd op het feit dat er rekening gehouden wordt met de nadelige effecten van de coronapandemie. De tarieventabel met de voorgenomen tarieven van het huidige jaar en het komende jaar kunt u hier downloaden. De verhoogde leges zullen in rekening worden gebracht als er een aanvraag wordt ingediend voor het komende jaar.

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Freriksen via e-mail votbiesbosch@staatsbosbeheer.nl