Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Er zijn 3 soorten OZB:

  1. OZB voor eigenaren van woningen;
  2. OZB voor eigenaren van niet-woningen;
  3. OZB voor gebruikers van niet-woningen.

Voor woningen wordt alleen de OZB voor eigenaren geheven.

Voor niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand of een stuk grond) betaalt u OZB voor eigenaren en OZB voor gebruikers.

Hoe werkt het?

  1. Elk jaar stelt het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) de waarde van uw pand vast. Dit noemen we de WOZ-waarde. SVHW bepaalt de WOZ-waarde door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving. Het gaat dan om panden waarvan verkoopgegevens bekend zijn.
  2. Met de WOZ-waarde berekent SVHW hoeveel OZB u moet betalen.

Handig om te weten: de WOZ-waarde staat op uw aanslag

Zo kunt u zien welke WOZ-waarde SVHW gebruikt heeft om de OZB te berekenen. SVHW gaat uit van de situatie op 1 januari van het voorafgaande jaar. U kunt de WOZ-waarde van woningen opzoeken op het openbare WOZ-waardeloket. Voor vragen over de WOZ-waarde, het taxatieverslag en de tarieven kunt u terecht op de website van SVHW. Ga naar 'Mijn SVHW'en log in met uw DigiD.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde?

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Kijk op www.svhw.nl/woz.

Wat zijn de kosten?

De OZB is altijd een percentage van de WOZ-waarde. U kunt de tarieven vinden op de website van de SVHW.

Wat als u de aanslag niet kunt betalen?

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentebelastingen. U kunt kwijtschelding aanvragen via de website van SVHW. Het is belangrijk dat u kwijtschelding aanvraagt binnen 3 maanden na de datum op de aanslag.