Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Er zijn 3 soorten OZB:

  1. OZB voor eigenaren van woningen;
  2. OZB voor eigenaren van niet-woningen;
  3. OZB voor gebruikers van niet-woningen.

Voor woningen wordt alleen de OZB voor eigenaren geheven.

Voor niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand of een stuk grond) betaalt u OZB voor eigenaren en OZB voor gebruikers.

Twijfelt u aan de juistheid van uw WOZ-waarde?

Hoe werkt het?

Accordion item is uitgeklapt
  1. Elk jaar stelt het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) de waarde van uw pand vast. Dit noemen we de WOZ-waarde. SVHW bepaalt de WOZ-waarde door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving. Het gaat dan om panden waarvan verkoopgegevens bekend zijn.
  2. Met de WOZ-waarde berekent SVHW hoeveel OZB u moet betalen.

Handig om te weten: de WOZ-waarde staat op uw aanslag

Zo kunt u zien welke WOZ-waarde SVHW gebruikt heeft om de OZB te berekenen. SVHW gaat uit van de situatie op 1 januari van het voorafgaande jaar. U kunt de WOZ-waarde van woningen opzoeken op het openbare WOZ-waardeloket. Voor vragen over de WOZ-waarde, het taxatieverslag en de tarieven kunt u terecht op de website van SVHW. Ga naar 'Mijn SVHW'en log in met uw DigiD.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde?

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Kijk op www.svhw.nl/woz.