Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Er zijn 3 soorten OZB:

  1. OZB voor eigenaren van woningen;
  2. OZB voor eigenaren van niet-woningen;
  3. OZB voor gebruikers van niet-woningen.

Voor woningen wordt alleen de OZB voor eigenaren geheven.

Voor niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand of een stuk grond) betaalt u OZB voor eigenaren en OZB voor gebruikers.

Hoe werkt het?

Accordion item is uitgeklapt
  1. Elk jaar stelt het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) de waarde van uw pand vast. Dit noemen we de WOZ-waarde. SVHW bepaalt de WOZ-waarde door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving. Het gaat dan om panden waarvan verkoopgegevens bekend zijn.
  2. Met de WOZ-waarde berekent SVHW hoeveel OZB u moet betalen.

Handig om te weten: de WOZ-waarde staat op uw aanslag

Zo kunt u zien welke WOZ-waarde SVHW gebruikt heeft om de OZB te berekenen. SVHW gaat uit van de situatie op 1 januari van het voorafgaande jaar. U kunt de WOZ-waarde van woningen opzoeken op het openbare WOZ-waardeloket. Voor vragen over de WOZ-waarde, het taxatieverslag en de tarieven kunt u terecht op de website van SVHW. Ga naar 'Mijn SVHW'en log in met uw DigiD.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde?

Maak dan een afspraak met één van de taxateurs van SVHW via Mijn SVHW op www.svhw.nl. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, past SVHW deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Kijk op www.svhw.nl/woz.