Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rioolheffing

De rioolheffing is onderdeel van de gemeentebelastingen die u elk jaar betaalt. Iedere eigenaar en/of gebruiker van een pand betaalt rioolheffing. Wij betalen van de rioolheffing onder andere het inzamelen en afvoeren van afvalwater.

Hoe werkt het?

Als u op 1 januari eigenaar van een pand bent, krijgt u een aanslag voor rioolheffing voor het hele jaar. Verkoopt u het pand in dat jaar? Dan verandert dat niets aan de hoogte van de rioolheffing. Meestal verrekent de notaris de rioolheffing met de nieuwe eigenaar.

Wat zijn de kosten?

De rioolheffing bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. U kunt de bedragen voor de rioolheffing vinden op de website van SVHW.

Wat als u de aanslag niet kunt betalen?

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentebelastingen. U kunt kwijtschelding aanvragen via de website van SVHW. Het is belangrijk dat u kwijtschelding aanvraagt binnen 3 maanden na de datum op de aanslag.

Lees voor meer informatie over de rioolheffing de verordening rioolheffing