Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Watertoeristenbelasting

U betaalt watertoeristenbelasting voor personen die tegen een vergoeding op een vaartuig verblijven (per persoon per etmaal of een gedeelte daarvan). Deze personen maken tijdens hun verblijf namelijk gebruik van de voorzieningen van onze gemeente. De watertoeristenbelasting is een bijdrage aan de kosten van deze voorzieningen.

Hoe werkt het?

  • U houdt een register bij van het aantal personen die op een vaartuig verblijven. In dit register neemt u minimaal op:
    de naam van de gast, de woonplaats, het aantal personen en het aantal etmalen.
  • U krijgt aan het begin van het kalenderjaar van SVHW een aangiftebiljet over het kalenderjaar daarvoor. Daarmee doet u aangifte voor de watertoeristenbelasting.
  • Watertoeristenbelasting hoeft niet betaald te worden voor personen die staan ingeschreven in de gemeente Altena.

Wat zijn de kosten?

U betaalt per persoon per etmaal. De tarieven voor de watertoeristenbelasting kunt u vinden op de website van SVHW. U kunt deze kosten doorberekenen aan uw gasten.

Voor meer informatie kunt de Verordening watertoeristenbelasting Altena bekijken.