Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bouwcontainer plaatsen

Bent u aan het (ver)bouwen en wilt u bijvoorbeeld een bouwcontainer, steiger of ander voorwerp plaatsen op de openbare grond? Dat kan onder bepaalde voorwaarden .

Wanneer meldt u gebruik van gemeentegrond?

Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen of op de openbare weg? Bijvoorbeeld een container, steiger, hekwerk of bouwmaterialen. Meld dit dan minimaal 8 werkdagen van tevoren aan ons.  

Voor het plaatsen van een voorwerp op gemeentegrond gelden een aantal voorwaarden .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie van den Berg, via telefoonnummer 0183 - 51 67 78 of email a.vandenberg@gemeentealtena.nl.