Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Toewijzing bouwkavels en nieuwbouwwoningen

In de voormalige gemeenten Woudrichem en Werkendam werd de toewijzing van bouwkavels en nieuwbouwwoningen geregeld via een gemeentelijke wachtlijst. In de voormalige gemeente Aalburg werd de toewijzing via een loting geregeld. Het beleid van de 3 gemeenten wordt de komende periode samengevoegd tot één beleid. Tot die tijd zal de woningtoewijzing per voormalige gemeente ongewijzigd voortgezet worden.

Wachtlijsten bevroren

In afwachting van één beleid in de gemeente Altena zijn de bestaande wachtlijsten ''bevroren''. We voegen geen inschrijvingen meer toe aan de lijsten van Woudrichem en Werkendam. De wachtlijst blijft van toepassing voor de voormalige gemeenten en geeft geen rechten voor toewijzing van een bouwkavel of nieuwbouwwoning in een van de twee andere voormalige gemeenten.

Nieuwe aanmeldingen?

Nieuwe aanmeldingen schrijven we wel op. Dat doen we omdat bij één van de voormalige gemeente de voorwaarde is opgenomen dat bij aankoop van een kavel of nieuwbouwwoning de koper op een wachtlijst moet staan. Vermelding op deze lijst geeft alleen de kans op toewijzing in de voormalige gemeenten Woudrichem of Werkendam. 

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden als geïnteresseerde voor een bouwkavel of nieuwbouwwoning door uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres door te mailen naar j.duren@gemeentealtena.nl .