Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Toewijzing bouwkavels en nieuwbouwwoningen

De vraag naar woningen is in onze gemeente groter dan het aanbod. De toewijzing gaat altijd door middel van loting. Om de verkoop en verdeling van nieuwbouwwoningen en bouwkavels zo eerlijk mogelijk laten verlopen hebben we regels voor loting vastgelegd.

Inschrijven voor loting

Als een nieuwbouwproject in de verkoop gaat, wordt dit gepubliceerd in plaatselijke weekbladen. U kunt dan bij de makelaar of initiatiefnemer van het project aangeven dat u interesse heeft.

  • U schrijft zich in bij de makelaar of initiatiefnemer voor de woning van uw voorkeur.
  • De makelaar of initiatiefnemer van het project verzamelt de inschrijvingen tot de eerste sluitingsdatum.
  • Is de vraag groter dan het aanbod? Dan vindt er een een loting plaats.
  • Blijven er na deze eerste loting woningen over? Dan biedt de initiatiefnemer van het project of de makelaar de overgebleven woningen opnieuw en breder aan. Er vindt dan opnieuw een loting plaats. Een notaris voert beide lotingen uit. 

Hoe het loten werkt

Meestal loot de notaris twee keer bij een nieuwbouwproject. De eerste keer na een publicatie in de plaatselijke weekbladen. Als er na de eerste loting nog woningen overblijven biedt de makelaar of initiatiefnemer van het project de woningen dan breder aan, bijvoorbeeld via Funda. Daarna wordt er opnieuw geloot en worden de overgebleven woningen toegewezen. Voor woningen die bedoeld zijn voor een bepaalde doelgroep vindt een aparte loting plaats.

Reservelijst

Het kan dat een belangstellende afziet van een toegewezen woning. In dat geval benadert de makelaar de eerstvolgende kandidaat van de reservelijst. Staat er niemand meer op de reservelijst voor een bepaalde woning? Dan gaat de woning in de vrije verkoop.

Regels bij aankoop nieuwe woning

In onze gemeente geldt een zelfbewoningsplicht. Zo zorgen we ervoor dat 'echte kopers' nieuwe woningen kopen. Dat betekent dat na de koop van een woning, deze koper drie jaar zelf in de woning moet wonen. Een nieuwbouwwoning mag je ook niet verhuren of verkopen binnen 3 jaar na eerste bewoning. Dit noemen we het anti-speculatiebeding. De zelfbewoningsregeling en het anti-speculatiebeding zijn van toepassing als de gemeente Altena grond verkoopt.

Grondprijzen 2024

De gemeente Altena steltjaarlijks de door haar gehanteerde grondprijzen vast. Deze grondprijzen worden gehanteerd bij de verkoop van gronden binnen gemeentelijke plannen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de uitgifteprijzen voor de verschillende kernen per woningcategorie. De grondprijzen zijn weergegeven per m2 en exclusief BTW.

WoningcategorieAlmkerk
Sleeuwijk
Werkendam
Woudrichem
Wijk en Aalburg
Andel
Dussen
Genderen
Giessen
Hank
Nieuwendijk
Rijswijk
Veen
Babylonienbroek
Drongelen
Eethen
Meeuwen
Oudendijk
Uitwijk
Uppel
Waardhuizen
Vrijstaande woning€390,00€370,00€350,00
Twee-onder-één-kap€340,00€320,00€305,00
Rijwoning (hoek)€370,00€350,00€335,00
Rijwoning (tussen)€415,00€395,00€375,00

Voor de volledige grondprijsbrief klik hier.