Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wet Bibob

De Wet Bibob staat voor Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Het is een instrument binnen het (preventieve) bestuursrecht. Deze wet geeft overheidsinstanties, zoals een gemeente, de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zakendoen, te screenen. Het instrument is ontworpen om te voorkomen dat de overheid betrokken raakt bij criminele activiteiten en om de concurrentiepositie van integere ondernemers te beschermen. U kunt hier de beleidsregel nalezen

Wanneer wordt er een Bibob-toets uitgevoerd?

Een Bibob-toets wordt uitgevoerd bij:

 • een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met de functie wonen, waarbij de bouwkosten €500.000,- (excl. btw) of hoger zijn
 • een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit, waarbij de bouwkosten €500.000,- (excl. btw) of hoger zijn
 • een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit, waarbij de bouwkosten €50.000,- (excl. btw) of hoger zijn en het een risicocategorie bedraagt zoals benoemd in bijlage 1 van de beleidsregel
 • een aanvraag alcoholwetvergunning;
 • een aanvraag exploitatievergunning;
 • verleende vergunningen en subsidies (wanneer wij een ‘tip’ hebben ontvangen)
 • bepaalde vastgoedtransacties (zie beleidsregel voor toelichting)
 • een overheidsopdracht waarbij de activiteit valt onder bijlage 1 van de beleidsregel

De Bibob toets wordt uitgevoerd door de Bibob coördinator van de gemeente. Dit traject loopt naast bijvoorbeeld een aanvraag omgevingsvergunning, maar het zijn wel twee aparte procedures.

Hoeveel tijd is er nodig voor een Bibob-toets?

Dit proces proberen we gelijk te laten lopen met de rest van de vergunningverlening. Dit is helaas niet altijd haalbaar, omdat wij afhankelijk zijn van de netwerkpartners. Het is belangrijk dat u alle benodigde stukken op tijd toestuurt. U krijgt hier twee weken de tijd voor.

Welke gegevens zijn nodig voor een Bibob-toets?

Naast het door u ingevulde Bibob-vragenformulier met de bijbehorende stukken, vragen wij de volgende gegevens op bij andere partijen:

 • justitie informatie (artikel 15 lid 2 Bjsg);
 • politie informatie (artikel 4:3 Besluit Politiegegevens);
 • belastingdienst informatie (vergrijpboetes) (artikel 7c Wet Bibob);
 • bestuursrechtelijke maatregelen (bestuurlijke boete is volgens de Wet Bibob ook een strafbaar feit)
 • informatie uit het Bibob-register (Artikel 11a Wet Bibob).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit voor de Bibob-toets een doel dient. Wanneer dit doel vervalt worden alleen niet-persoonsgegevens bewaard voor onze statistieken. Dit zijn geen traceerbare gegevens. 

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Artikel 28 lid 1 Wet Bibob gaat over de geheimhoudingsplicht die komt kijken bij een Bibob-toets. Dit betekent dat informatie die uit een onderzoek voortkomt niet gedeeld mag worden, met enkele uitzonderingen. Voorbeelden hiervan zijn: de Algemene rekenkamer en de Nationale Ombudsman.