Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wet Bibob

De Wet Bibob staat voor Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Het is een instrument binnen het (preventieve) bestuursrecht. Deze wet geeft overheidsinstanties, zoals een gemeente, de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zakendoen, te screenen. Het instrument is ontworpen om te voorkomen dat de overheid betrokken raakt bij criminele activiteiten en om de concurrentiepositie van integere ondernemers te beschermen. U kunt hier de beleidsregel nalezen.