Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Begroting en rapportages

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente:

  • De kadernota is het startpunt voor de begroting. Het bevat de plannen voor het komend jaar en de financiële schatting daarvan.
  • De begroting is daarvan de uitwerking en wordt door de raad in november vastgesteld.
  • Na afloop van het begrotingsjaar stelt de raad de jaarrekening vast.

U kunt de financiële stukken per jaar inzien door op een van de onderstaande links te klikken.