Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Begroting en rapportages

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente.