Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Begroting en rapportages

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente:

  • De kadernota is het startpunt voor de begroting. Het bevat de plannen voor het komend jaar en de financiële schatting daarvan.
  • De begroting is daarvan de uitwerking en wordt door de raad in november vastgesteld.
  • Na afloop van het begrotingsjaar stelt de raad de jaarrekening vast.

U kunt de financiële stukken per jaar inzien door op een van de onderstaande links te klikken.

Financiële stukken 2025

Op 2 juli 2024 is de kadernota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Download de speciale pagina over de Kadernota  bij de gemeentepagina in het AltenaNieuws van 4 juli 2024.

Financiële stukken 2024

Begroting in een oogopslag 

Deze infographic geeft in een oogopslag de inkomsten en uitgaven in 2024 weer. 

Begroting

Op 7 november 2023 is de begroting 2024  vastgesteld.

Kadernota 2024

Op 4 juli 2023 is de kadernota 2024 aangeboden aan de gemeenteraad.

Download de speciale pagina over de Kadernota  bij de gemeentepagina in het AltenaNieuws van 6 juli 2023.   

Financiële stukken 2023

Begroting in een oogopslag 

Deze infographic geeft in een oogopslag de inkomsten en uitgaven in 2023 weer.  

Begroting 2023

Op 8 november 2022 is de begroting 2023  vastgesteld.

Bestuursrapportage

Eerste bestuursrapportage 2023

Kaderbrief 

Kaderbrief 2023 aangeboden aan de gemeenteraad op 5 juli 2022

Financiële stukken 2022

Jaarstukken 2022

Op 4 juli 2023 zijn de Jaarstukken 2022 vastgesteld door de gemeenteraad

Bestuursrapportage

Eerste bestuursrapportage 2022
Tweede bestuursrapportage 2022 
Decemberwijziging 2022

Begroting in een oogopslag 

De infographic geeft in een oogopslag de inkomsten en uitgaven in 2022 weer 

Begroting 

Op 9 november 2021 is de begroting 2022 vastgesteld. U kunt de begroting als PDF downloaden . 

Kadernota

In juli 2021 is de kadernota 2022 angeboden aan de gemeenteraad.

Financiële stukken 2021

Jaarstukken 2021

De jaarstukken over 2021   zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2022.

Bestuursrapportage

Eerste bestuursrapportage 2021
Tweede bestuursrapportage 2021

Begroting in een oogopslag 

De infographic geeft in een oogopslag de inkomsten en uitgaven in 2021 weer.  

Begroting 

Op 10 november 2020 is de begroting 2021 vastgesteld. U kunt de begroting als PDF downloaden . 

Kaderbrief 

In juli 2020 is de kaderbrief 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.