Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bestuursakkoord

De belangrijkste punten waar het nieuwe college aan gaat werken, staan in het bestuursakkoord: Samen leven, wonen en werken in vitaal Altena  (PDF, 3,74 MB). Dit loopt tot en met 2026.

De belangrijkste punten waar het vorige college aan werkte, stonden in het bestuursakkoord 2019 - 2022  (PDF, 17 MB).