Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken als het besluit direct gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld bij besluiten over:

 • uw uitkering of bijzondere bijstand;
 • uw Wmo-voorziening;
 • een vergunning;
 • een verkeersbesluit;
 • handhaving.

U kunt alleen bezwaar maken als er een besluit genomen is. Tegen een aanvraag die in behandeling is genomen kunt u nog geen bezwaar maken.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Maak online bezwaar

Stap 1: Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken

De 6 weken gaan in op de datum van het besluit. Deze datum staat bovenaan de brief die u kreeg.

U zet de juiste informatie in uw bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift zet u altijd:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening.

U kunt ook documenten meesturen als bewijs. Bijvoorbeeld loonstroken, bankafschriften, brieven of een kopie van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren opsturen

 1. Online. U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. Als u namens uw bedrijf bezwaar maakt, logt u in met eHerkenning.
 2. Via een brief: Gemeente Altena
  College van burgemeester en wethouders
  Postbus 5
  4286 ZG Almkerk

Belangrijk: bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen:

 • Leges
 • Havengeld,
 • Kadegelden
 • Marktgeld
 • Afvalstoffenheffing op milieustations
 • Lijkbezorgingsrechten

Dan maakt u bezwaar bij de gemeente. Online of door het sturen van een brief naar het adres zoals hierboven beschreven

Gaat uw bezwaar over:

 • onroerende-zaakbelastingen
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • reinigingsheffingen
 • toeristenbelasting
 • watertoeristenbelasting
 • uitvoering van de Wet WOZ

Dan maakt u bezwaar bij het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

Stap 2: Voorlopige voorziening aanvragen (optie)

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd.

Let op: bij bezwaar op een kapvergunning heeft u geen voorlopige voorziening nodig. Een kapvergunning gaat pas in na de periode van bezwaar.

U kunt op 2 manieren een voorlopige voorziening aanvragen

 1. Via een brief: Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  BREDA.
 2. Online: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig.

U betaalt kosten als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht)

U betaalt deze kosten aan de rechtbank. U kunt bij de rechtbank vragen hoeveel u precies betaalt.

Stap 3: Ons besluit op uw bezwaar

Wij hebben 12 weken om een besluit te nemen op uw bezwaarschrift

Deze 12 weken gaan in als u 6 weken de tijd heeft gehad om bezwaar te maken. De bezwarencommissie geeft ons een advies over uw bezwaarschrift. De bezwarencommissie is onafhankelijk. Lukt het ons niet om binnen 12 weken te besluiten? Dan mogen wij de periode met 6 weken verlengen.

Stap 4: In beroep gaan

U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank

Bent u het niet eens met ons besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit doet u binnen 6 weken na ons besluit op uw bezwaarschrift. U stuurt uw brief naar: Bestuursrecht van de Rechtbank Breda, Postbus 9006, 4800 PA BREDA

Stap 5: Voorlopige voorziening aanvragen (optie)

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit op uw bezwaar blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd.