Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken als het besluit direct gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld bij besluiten over:

 • uw uitkering of bijzondere bijstand;
 • uw Wmo-voorziening;
 • een vergunning;
 • een verkeersbesluit;
 • handhaving.

U kunt alleen bezwaar maken als er een besluit genomen is. Tegen een aanvraag die in behandeling is genomen kunt u nog geen bezwaar maken.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Twijfelt u aan de juistheid van uw WOZ-waarde?

Maak online bezwaar

Stap 1: Bezwaar maken

Accordion item is uitgeklapt

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken

De 6 weken gaan in op de datum van het besluit. Deze datum staat bovenaan de brief die u kreeg.

U zet de juiste informatie in uw bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift zet u altijd:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening.

U kunt ook documenten meesturen als bewijs. Bijvoorbeeld loonstroken, bankafschriften, brieven of een kopie van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren opsturen

 1. Online. U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. Als u namens uw bedrijf bezwaar maakt, logt u in met eHerkenning.
 2. Via een brief: Gemeente Altena
  College van burgemeester en wethouders
  Postbus 5
  4286 ZG Almkerk

Belangrijk: bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen:

 • Leges
 • Havengeld,
 • Kadegelden
 • Marktgeld
 • Afvalstoffenheffing op milieustations
 • Lijkbezorgingsrechten

Dan maakt u bezwaar bij de gemeente. Online of door het sturen van een brief naar het adres zoals hierboven beschreven

Gaat uw bezwaar over:

 • onroerende-zaakbelastingen
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • reinigingsheffingen
 • toeristenbelasting
 • watertoeristenbelasting
 • uitvoering van de Wet WOZ

Dan maakt u bezwaar bij het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).