Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wendy van Ooijen

Wethouder Wendy van Ooijen (CDA)

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0183 - 51 62 22

E-mailadres: w.vanooijen@gemeentealtena.nl

Portefeuille

2e loco-burgemeester

Portefeuille:

 • Onderwijs/leerlingenvervoer
 • Huisvesting onderwijs
 • Jeugdwet
 • Bibliotheekwerk
 • Programma Werken in Altena, inclusief economie en WMI
 • Arbeidsmigranten
 • Inkoop en aanbesteding
 • Kerngericht werken/bestuurlijke vernieuwing

Kernen

Wendy van Ooijen is het aanspreekpunt voor de kernen:

 • Almkerk
 • Drongelen
 • Dussen
 • Uppel
 • Veen

Nevenfuncties als wethouder

 • Lid Dagelijks Bestuur Inkoopbureau Midden- en West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur inkoopbureau Midden- en West-Brabant
 • Lid commissie van advies economie Regio West-Brabant
 • Lid commissie van advies arbeidsmarkt Regio West-Brabant
 • Commandiet Regionaal Ontwikkelbedrijf Land van Heusden en Altena (ROB)
 • Lid bestuur Regionaal Bureau Leren (RBL)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) West-Brabant
 • Aandeelhouder Rewin West-Brabant

Overige nevenfuncties

Geen