Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Factuurvoorwaarden

Wij willen facturen correct en binnen de wettelijke betaaltermijn betalen. Op deze pagina leest u over onze factuurvoorwaarden. Wij kunnen uw factuur alleen in behandeling nemen als u aan deze voorwaarden voldoet.

Wij accepteren drie soorten facturen

 • Een E-Factuur
 • Een PDF (per e-mail)
 • Een factuur per post

E-facturen

Onze voorkeur gaat uit naar een E-factuur. Deze verwerken wij efficiënter waardoor we gemiddeld sneller kunnen betalen.

Gegevens op uw factuur

Stuurt u een factuur per e-mail (als PDF) of per post?

Uw factuur moet voldoen aan de wettelijke eisen van een factuur zoals is opgesteld door de Belastingdienst.

Verder vragen wij u het volgende op te nemen op uw factuur:

 • Adresseer uw factuur aan Gemeente Altena;
 • Geef een duidelijke omschrijving;
 • Zet in uw omschrijving ook de naam van uw opdrachtgever of contactpersoon;
 • Het factuurkenmerk. (Cijfercodes gescheiden door een – of /) Bijvoorbeeld:
  • 6123456/41234
  • 6123456-41234
  • 6123456/41234/7123456
  • 6123456-41234-7123456
   Dit zijn voorbeelden. U kunt het juiste factuurkenmerk opvragen bij uw opdrachtgever of contactpersoon binnen de gemeente;
 • Vul de gegevens optioneel aan met een pakbon, werkstaten of andere onderbouwing. (In pdf-formaat)

Het opsturen van uw factuur per e-mail of post

E-mail: digitalefacturen@gemeentealtena.nl

Facturen die aan deze mailbox worden aangeboden worden volledig automatisch, zonder tussenkomst van personen, verwerkt. Voor een correcte afhandeling zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Per mail dient maximaal 1 factuur met bijlagen te worden aangeleverd
 • Bestandsformaat: Onbeveiligd pdf-formaat. (Andere formaten, b.v. Word, worden niet verwerkt)
 • Voeg geen tekst toe in de mail, deze wordt niet gelezen. Alle informatie dient in de factuur te zijn opgenomen of direct met de betrokkene te worden afgestemd.
 • Digitale facturen dient de geadresseerde te zijn, dus niet als cc of bcc

Post

Stuur uw factuur naar:
Gemeente Altena
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 5
4286 ZG ALMKERK

Factuur herstellen

Als uw factuur niet voldoet aan de factuurvoorwaarden en/of aan de wettelijke factuureisen kunnen wij uw factuur niet in behandeling nemen.

De foutieve factuur wordt wel in het financiële systeem geregistreerd, in afwachting van een aangepaste factuur. Pas als een juiste factuur is ontvangen en deze akkoord is, gaan wij over tot betaling.

Onze bankgegevens

Terugbetaling aan de gemeente Altena ontvangen wij graag op ons bankrekeningnummer NL95BNGH0285175637 met vermelding van uw factuurnummer.

Neem bij vragen gerust contact met ons op

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over een factuur, herinnering, aanmaning, betaalspecificatie of een andere vraag? Neem dan contact met ons op via e-mailadres crediteuren@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183-51 61 00.