Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Levenloos geboren kind

U kunt uw levenloos geboren kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie. De duur van de zwangerschap is hierbij van ondergeschikt belang.