Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Uw kind erkennen

Een man wordt vader als een kind geboren wordt binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u uw kind erkennen. Erkenning kan voor of na de geboorte. 

U maakt hiervoor een afspraak.

Als u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland woont, zijn er mogelijk meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met ons op via telefoonnummer 0183 - 51 61 00.

Maak een afspraak

Wat neemt u mee?

U neemt het volgende mee naar uw afspraak:

 1. een geldig paspoort of identiteitskaart van de moeder
 2. een geldig paspoort of identiteitskaart van de vader die het kind erkent
 3. een geldig paspoort of identiteitskaart van uw kind (als uw kind al geboren is)
 4. de gewenste achternaam van uw kind
 5. optie: de ouderschapsverklaring duomoeders mee.

Belangrijk: als de moeder niet mee kan komen naar de afspraak

Neemt u dan een geschreven toestemming van de biologische moeder mee.

Belangrijk: achternaam van een eerste kind

Krijgt het kind dat u erkent uw achternaam? Dan moet ook de biologische moeder meekomen bij het eerste kind in uw relatie. De andere kinderen die daarna in uw relatie worden geboren krijgen automatisch de gekozen achternaam.

Wie kan een kind erkennen?

Als u een kind erkent, wordt u wettelijk gezien de ouder. Ook als iemand anders de biologische vader is. U kunt een kind erkennen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 1. U bent 16 jaar of ouder.
 2. Het kind heeft nog geen wettelijke vader.
 3. U bent geen bloedverwant bent van de moeder.

Wat betekent de erkenning?

Door erkenning heeft u beiden automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Ook als u ongehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft.

Handig om te weten

 • De erkenning is geldig vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte.
 • Erkent u het kind voor de geboorte? Dan geldt de erkenning vanaf de geboorte. U krijgt een erkenningsakte. Deze neemt u mee bij de geboorteaangifte.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan moet ook het kind schriftelijk toestemming geven. Vanaf 16 jaar moet het kind zelf meekomen naar de afspraak.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.