Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Op deze pagina vindt u meer informatie over de taken van de griffie. En vindt hoe u met de griffie in contact kunt komen.

Wat zijn de taken van de griffie?

De griffie ondersteunt de raad en vormt de schakel tussen raad, inwoners en gemeentelijke organisatie. De griffie werkt voor alle raadsleden en is daarbij politiek neutraal.

De belangrijkste taken van de griffie zijn:

  • voorbereiden van alle raadsbijeenkomsten, zoals de Altenaronde, Altenatafel en Raadsvergadering;
  • raadsinformatie beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners. Denk hierbij aan agenda‚Äôs, documenten en live-uitzendingen;
  • contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren;
  • de gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijze en vergaderstructuur;
  • individuele raadsleden adviseren;
  • inwoners adviseren als zij in contact willen komen met een raadslid of hun mening willen delen met de gemeenteraad;
  • de Rekenkamer ondersteunen;
  • communiceren over het werk van de gemeenteraad.

Wie werken er bij de griffie?

De griffie bestaat uit de griffier, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

Contact

Heeft  u een vraag over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een vergadering of een vergaderstuk? Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Wilt u inspreken? Of wilt u gebruik maken van de inloop? We helpen u graag.