Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Jongerenraad Going4Altena

Wij, de Jongerenraad Going4Altena, bestaan uit een groep jonge mensen uit de gemeente Altena. Onze leeftijden variëren van 13 tot en met 23 jaar. Wij hebben leden uit het hele Land van Heusden en Altena.
De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad van de gemeente Altena over allerlei onderwerpen, waarmee jongeren te maken hebben in onze regio. We dagen de gemeenteraad en elkaar graag uit!