Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Jongerenraad Going4Altena

Jongerenraad Going4Altena bestaat uit een groep jonge mensen uit de gemeente Altena in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. De leden zijn woonachtig in het hele Land van Heusden en Altena.
De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad van de gemeente Altena over allerlei onderwerpen, waarmee jongeren te maken hebben in onze regio. Zij dagen de gemeenteraad en elkaar graag uit.

Focus

De Jongerenraad is een aanspreekpunt voor alle jongeren in de gemeente Altena. Jongeren kunnen bij de Jongerenraad terecht met onderwerpen die bij hen spelen en waarvan zij vinden dat de gemeente Altena daar iets mee moet doen. Alle onderwerpen die binnenkomen krijgen aandacht. In projectgroepen worden onderwerpen uitgewerkt en vaak leidt dit tot een advies aan of inspraakmoment bij de gemeenteraad. 

Onderwerpen

De jongerenraad houdt zich de komende tijd bezig met de volgende onderwerpen:

  • jongerenfaciliteiten (dat zijn bijv sport- en uitgaansmogelijkheden);
  • jeugd en financiën;
  • wonen in Altena 
  • openbaar vervoer
  • circulaire economie/klimaat

Het doel is om over deze onderwerpen met concrete voorstellen en adviezen gevraagd en ongevraagd naar de gemeenteraad te komen. Behalve dat de Jongerenraad zich bezighoudt met serieuze onderwerpen, is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning.  Tweemaal per jaar ondernemen zij een leuke en leerzame activiteit met elkaar.

Contact

Wil je meedenken, heb je ideeën of vragen? Neem dan contact op met de Jongerenraad Going4Altena.

E   jongerenraadgoing4altena@hotmail.com 
W  www.jongerenraadgoing4altena.com

Je kunt de Jongerenraad ook contacten via Facebook en Instagram.