Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rekenkamer

De Rekenkamer van de gemeente Altena is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn werk.

Wat doet de Rekenkamer?

Accordion item is uitgeklapt

De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. De Rekenkamer onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om deze vragen:

  • Heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?
  • Is dat wel efficiënt gebeurd?
  • Is het binnen de geldende regels uitgevoerd?
  • Heeft het niet meer gekost dan vooraf was afgesproken?

Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamer aanbevelingen doen aan de raad en het college.