Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van de gemeente Altena is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn werk.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Accordion item is uitgeklapt

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. De Rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om deze vragen:

  • Heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?
  • Is dat wel efficiĆ«nt gebeurd?
  • Is het binnen de geldende regels uitgevoerd?
  • Heeft het niet meer gekost dan vooraf was afgesproken?

Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamercommissie aanbevelingen doen aan de raad en het college.