Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rekenkamer

De Rekenkamer van de gemeente Altena is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn werk.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. De Rekenkamer onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om deze vragen:

 • Heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?
 • Is dat wel efficiënt gebeurd?
 • Is het binnen de geldende regels uitgevoerd?
 • Heeft het niet meer gekost dan vooraf was afgesproken?

Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamer aanbevelingen doen aan de raad en het college.

Een verzoek indienen voor een onderzoek

U kunt als inwoner van de gemeente Altena een verzoek indienen bij de Rekenkamer om een onderzoek te laten uitvoeren naar bepaald onderwerp. Uw verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het onderwerp heeft te maken met een activiteit of dienst van de gemeente. Of met een activiteit of dienst van een instelling die aan de gemeente is gerelateerd.
 • U maakt in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de Rekenkamer dieper op dit onderwerp ingaat.

Uiteraard gaat de Rekenkamer vertrouwelijk om met uw gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Rekenkamer, Laure ter Stege (tel. 0183 - 51 60 62, l.terstege@gemeentealtena.nl

Leden Rekenkamer

Govert SchermersTrude RietveldStefanie de Wit-den Dunnen

De rekenkamer bestaat uit externe leden. Zij hebben geen relatie met de gemeente Altena. De leden zijn:

 • Govert Schermers, voorzitter
  • Nevenfuncties:
   • lid Referendumcommissie gemeente Zoetermeer (bezoldigd)
   • voorzitter Rekenkamer waterschap Aa en Maas (bezoldigd)
   • directeur gemeente Helmond (bezoldigd)
 • Trude Rietveld, lid
  • Nevenfuncties:
   • eigenaar Trude Rietveld Projecten (bezoldigd) 
   • lid Rekenkamers A2 gemeenten: Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard (bezoldigd)
 • Stefanie de Wit-den Dunnen, lid
  • Nevenfuncties:
   • eigenaar SDGovernance (bezoldigd)
   • bestuurder VVE in Amsterdam (onbezoldigd)
   • teammanager planning & control – adviesteam sociaal gemeente Tilburg (bezoldigd)

Contact met de Rekenkamer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Rekenkamer, Laure ter Stege, 0183 - 51 60 62 of via l.terstege@gemeentealtena.nl.