Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergaderstukken van de raad

Wilt u weten wanneer de raad vergadert, wat op de agenda staat en wat de bijbehorende vergaderstukken zijn? Kijk dan in ons raadsinformatiesysteem.

Ga naar altena.raadsinformatie.nl

Wilt u automatische updates ontvangen over een of meer raadsonderwerpen?

Dan kunt u zich in het raadsinformatiesysteem aanmelden voor een attenderingsprofiel. U ontvangt dan automatisch mails bij wijzigingen in het raadsinformatiesysteem die interessant voor u zijn. Bijvoorbeeld over nieuwe of gewijzigde agenda's, nieuwe raadsinformatiebrieven of over toegevoegde raadsvoorstellen. Welke informatie u wilt ontvangen, geeft u aan bij het aanmelden voor de attenderingsmail. Meer uitleg is te vinden in dit filmpje.