Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kindpakket

Kindpakket voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: ieder kind kan meedoen!

In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Ook in Altena komt armoede voor. Gemeente Altena wil graag dat alle kinderen in Altena mee kunnen doen. Aan een sport, muziekles, een fiets om naar de middelbare school te gaan of andere dingen die voor ieder kind belangrijk zijn. Ook als de ouders hiervoor weinig of geen geld hebben. Dit geeft stress. En dat kan ervoor zorgen dat ook het kind zich niet goed voelt.

Gemeente Altena vergoedt (een deel van) de kosten van buitenschoolse activiteiten en het lidmaatschap van sport- en cultuurclubs voor de jeugd. Dat doen we in overleg met Stichting Leergeld West Brabant Oost. Om u en uw kind een steuntje in de rug te geven is er het Kindpakket.

Let op: sinds kort mag een school ouders geen bijdrage meer vragen voor extra activiteiten, zoals een schoolreis of een extra lesprogramma. De school draagt voortaan de kosten van deze activiteiten voor uw kind, als u een minimuminkomen heeft. U kunt bij Leergeld WBO wel terecht voor kosten, die school met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een atlas of rekenmachine.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.kindpakket.nl. Na uw aanvraag nemen vrijwilligers van Stichting Leergeld WBO contact met u op om uw aanvraag door te spreken. Wilt u meer weten over de stichting, kijk dan op www.leergeldwbo.nl.