Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kwetsbaarheid melden

Gemeente Altena vindt de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Wij werken graag met u samen om onze inwoners en onze systemen beter te kunnen beschermen. Dit doen we op basis van ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid.

Vindt u een zwakke plek in één van onze systemen? Dan horen wij dit graag, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Meld een kwetsbaarheid

Wij vragen u:

 • Een melding van de kwetsbaarheid te doen via het meldingsformulier op onze website.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen te wissen.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Houdt u zich aan bovenstaande voorwaarden? Dan zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen over de melding.
 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze eerste beoordeling en een eventuele verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij delen de ontvangen melding zo nodig met de Informatie Beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij zijn wij wel vaak afhankelijk van toeleveranciers.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In overleg bepalen we of en op welke wijze we het probleem publiceren. Dat doen we pas nadat het is opgelost. In berichtgeving kunnen wij, als u dat wilt, uw naam vermelden als de ontdekker.

De gemeente kan u een beloning bieden als dank voor uw hulp. Of u een beloning krijgt en de grootte van de beloning is afhankelijk van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. De gemeente bepaalt dit per melding. Wij proberen alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.