Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

BIZ

Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam 2022-2026

De Stichting Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam (BIZ AW) heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen voor het verlengen van de bestaande Bedrijven Investeringszone Bruine Kilhaven.

Hiervoor is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld door de gemeente en de BIZ AW. Hierin worden administratief-technische afspraken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de BIZ voor beide partijen vastgelegd. In een door de gemeenteraad vastgestelde Verordening BIZ Altena Werkendam 2022 zijn de financiƫle / belastingtechnische aspecten vastgelegd. Beide documenten treden per 1 januari 2022 in werking mits er onder de ondernemers voldoende draagvlak voor de BIZ is. Hiervoor wordt door de gemeente na de vaststelling van de verordening BIZ-verordening een officiƫle draagvlakmeting georganiseerd onder de gebruikers van panden op de bedrijventerrein Bruine Kilhaven 1 t/m 5 en de Kop van Brabant.

De draagvlakmeting loopt van 26 oktober 2021 t/m 7 december 2021. De onderstaande documenten zijn van belang voor de draagvlakmeting.

Gebiedskaart BIZ Altena 

BIZ Altena 2022-2026 

Begroting BIZ Altena 2022-2026 

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Altena 2022-2026 

Getekend Raadsbesluit Verordening BIZ Altena