Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

BIZ

Het bestuur van de Stichting Bedrijven Investeringszone Centrum Werkendam (BIZ Centrum Werkendam) heeft begin 2022 het initiatief genomen om de reeds bestaande Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het centrum van Werkendam te verlengen. De periode start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2027 na een periode van 5 jaar.

De Stichting BIZ Centrum Werkendam sluit een uitvoeringsovereenkomst met de Gemeente Altena. Hierin worden afspraken voor de uitvoering van de BIZ vastgelegd. De uitvoeringsovereenkomst treedt, evenals de Verordening BIZ Altena Werkendam 2023, pas in werking na een positieve uitkomst van een draagvlakmeting. Volgens de Wet BIZ is er sprake van voldoende draagvlak en daarmee treedt BIZ-verordening per 1 januari 2023 in werking.

De onderstaande documenten zijn hierbij belangrijk:

BIZ-plan BIZ Centrum Werkendam 2023-2027 

Kaart BIZ Centrum Werkendam 

Uitvoeringsovereenkomst getekend 

Raadsvoorstel Verlenging BIZ Centrum Werkendam 

Verordening BIZ Centrum Werkendam 

Bekendmaking uitslag draagvlakmeting BIZ Centrum Werkendam