Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Cofinancieringsfonds Altena

Met het Cofinancieringsfonds Economie willen we de economie in Altena op een toekomstbestendige manier ontwikkelen. Gemeente Altena moedigt organisaties aan om projecten op te zetten, al dan niet in de vorm van een samenwerking, die bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van Altena.

Visie op Werken in Altena

Projecten, waaronder vormen van samenwerking, die een duidelijke bijdrage leveren aan minimaal één van de geselecteerde doelstellingen uit de Visie op Werken in Altena komen in aanmerking voor het fonds. In de Visie op Werken in Altena staan onder andere doelen over het bieden van ruimte aan bedrijven en de bereikbaarheid van werklocaties. Daarnaast willen we dat Altena een aantrekkelijke plek is voor personeel om te wonen, te leven en hun kennis en kunde te blijven ontwikkelen. In het Inspiratiedocument Cofinancieringsfonds  leest u meer over de doelstellingen.

Samen sterk

Voor de periode 10 juli 2024 tot en met 31 december 2024 is een totaalbedrag van € 65.000,- beschikbaar. Per aanvraag wordt maximaal € 15.000,- vanuit het Cofinancieringsfonds uitgekeerd. Het uitgangspunt is dat gemeente Altena maximaal 50% subsidieert en de subsidieaanvrager zelf minimaal 50% inlegt. Zo zijn bedrijven, organisaties en gemeente samen verantwoordelijk om de doelen uit de Visie op Werken in Altena waar te maken.

Aanvraag indienen

Heeft u een project dat bijdraagt aan de Visie op Werken in Altena? U kunt uw aanvraag voor cofinanciering indienen door het Aanvraagformulier Cofinancieringsfonds in te vullen. Dit kan digitaal of per post . Een belangrijk onderdeel in het formulier is de beschrijving van uw plan. Uit de beschrijving moet duidelijk blijken of en hoe het project aansluit bij de geselecteerde ambities uit de Visie op Werken in Altena. Vraagt u namens een onderneming subsidie aan, dan bent u verplicht een de-minimisverklaring  bij te voegen. Mocht u voor het project waarvoor u subsidie aanvraagt ook andere subsidies of vergoedingen ontvangen, dient u een opgave van deze subsidies of vergoedingen toe te voegen.

Voor alle overige voorwaarden verwijzen we u naar de subsidieregeling  van het Cofinancieringsfonds Economie Altena. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt. Zodra het subsidieplafond is bereikt, wordt het online aanvraagformulier gesloten. In 2025 krijgt u opnieuw de gelegenheid om een aanvraag in te dienen.

Direct aanvragen met DigiDDirect aanvragen met eHerkenning

Vragen?

Meer weten over het Cofinancieringsfonds? Stuur een mail naar Team Ondernemen: team_ondernemen@gemeentealtena.nl.