Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Huisvesting arbeidsmigranten

In veel bedrijven in Altena werken ook arbeidsmigranten. Om de huisvesting van deze arbeidsmigranten op een kwalitatief goede manier te organiseren, is daar beleid inclusief uitvoerende beleidsregels voor opgesteld.

Vanwege de krapte op de woningmarkt is huisvesting in (reguliere) woningen ofwel kamergewijs verhuren in nieuwe situaties niet toegestaan.

Samengevat zijn er 3 mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Altena.  

Grootschalige huisvesting

Het realiseren van grootschalige huisvesting is alleen mogelijk als de gemeente dit vooraf en openbaar kenbaar maakt. Belangen van inwoners, ondernemers en arbeidsmigranten kunnen op deze manier goed gewaarborgd worden. Alle geĂ¯nteresseerde marktpartijen kunnen op dat moment hun initiatief voor grootschalige huisvesting indienen. Daarmee is de grootschalige huisvesting gelimiteerd: het is een schaars recht. 

Vergunningen voor grootschalige huisvesting worden voor maximaal 10 jaar verstrekt. 
Het aantal arbeidsmigranten per locatie ligt tussen de 100 en de 150 personen.
De locatie moet voldoen aan de SNF kwaliteitsnormen.

Huisvesting bij seizoensarbeid

Deze vergunning maakt het mogelijk om maximaal 50 arbeidsmigranten gedurende 12 weken per jaar bij het eigen bedrijf te huisvesten.

Vergunningen voor huisvesten seizoenarbeiders worden voor maximaal 10 jaar verstrekt
De locatie moet voldoen aan de SNF kwaliteitsnormen

Huisvesting bij eigen bedrijf

Een  ondernemer mag maximaal 10 arbeidsmigranten huisvesten bij en voor het eigen bedrijf.
Deze huisvesting mag het gehele jaar gebruikt worden.

Vergunningen voor huisvesting worden voor maximaal 10 jaar verstrekt.
De locatie moet voldoen aan de SNF kwaliteitsnormen.

Maatschappelijke impactanalyse arbeidsmigranten

In Andel heeft een ondernemer een vergunning voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten op eigen terrein. Het college heeft bij het verlenen van de vergunning afgesproken om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de mogelijk (negatieve) maatschappelijke gevolgen.

Het bureau Rho adviseurs heeft dit rapport aangeboden aan het college.

Bekijk de maatschappelijke impactanalyse voor arbeidsmigranten.

Contact

Als u vragen heeft over de huisvesting van arbeidsmigranten in Altena, kunt u ons eenvoudig bereiken.