Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Huisvesting arbeidsmigranten

In veel bedrijven in Altena werken ook arbeidsmigranten. Om de huisvesting van deze arbeidsmigranten op een kwalitatief goede manier te organiseren, is daar beleid inclusief uitvoerende beleidsregels voor opgesteld.

Vanwege de krapte op de woningmarkt is huisvesting in (reguliere) woningen ofwel kamergewijs verhuren in nieuwe situaties niet toegestaan.

Samengevat zijn er 3 mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Altena.