Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Zoekt u een kinderdagverblijf, een gastouder of gastouderbureau? Of juist een peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang? In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland. Als u voor een organisatie uit het register kiest, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.