Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidies en regelingen

De lokale cultuursector in Altena krijgt compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis. De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van een tijdelijke subsidieregeling. Deze zijn gebaseerd op de behoeften die culturele organisaties hebben aangegeven in gesprekken met de gemeente. Lees meer als u in aanmerking wilt komen voor deze compensatie.