Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidies en regelingen

Gemeente Altena ondersteunt initiatieven vanuit de samenleving. Of kan u als inwoner een duwtje in de rug geven, bijvoorbeeld door een kleine bijdrage om muziekonderwijs te kunnen volgen.

Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor uw woning of uw leefomgeving, voor verenigingen en organisaties en voor ondernemers. Op deze pagina leest u meer over subsidies in de gemeente Altena.

De energielasten zijn in 2022 fors gestegen. Ook maatschappelijke, culturele en sportorganisaties hebben hiermee te maken. De gemeente Altena wil deze organisaties tegemoet komen.
Bent u eigenaar of exploitant van een maatschappelijke accommodatie binnen de gemeente Altena? Dan kunt u tot 1 mei 2023 subsidie aanvragen voor de gestegen energielasten.