Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland.
Maak een afspraak

Wat heeft u nodig?

Accordion item is uitgeklapt
  • Vraagt u het bewijs van in leven zijn aan voor een pensioenfonds? Neem dan ook een kopie van de de brief van het pensioenfonds mee waarin gevraagd wordt om een bewijs van in leven zijn.