Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. In de verklaring staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u naar het buitenland verhuist of als u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Maak een afspraak

Hoe doet u een aanvraag?

U kunt op 3 manieren een bewijs van Nederlanderschap aanvragen:

 1. U stuurt een brief
 2. U komt zelf langs
 3. Iemand anders komt voor u langs (met machtiging)

Wat heeft u nodig?

Dat hangt af van hoe u de aanvraag doet.

Als u een brief stuurt

U zet in de brief dat u een Bewijs van Nederlanderschap nodig heeft. U zet ook uw handtekening op de brief. Daarnaast stuurt u een kopie van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of Nederlands rijbewijs mee. U ontvangt het bewijs binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen.

Als u zelf langskomt

U maakt eerst een afspraak om langs te komen op het gemeentehuis. U neemt naar de afspraak mee:

 • een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of Nederlands rijbewijs
 • uw pinpas (of contant geld)

U krijgt bewijs van Nederlanderschap gelijk mee.

Als iemand anders voor u langskomt

U kunt iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Wilt u dat doen? Maak dan voor deze persoon een afspraak om de aanvraag te doen. Ook schrijft u een machtigingsbrief. In de brief zet u:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig heeft;
 • uw handtekening;
 • de naam van de persoon die u machtigt om langs te komen;
 • de handtekening van deze persoon.

De gemachtigde persoon neemt naar de afspraak mee:

 • uw machtigingsbrief
 • een kopie van uw geldige paspoort, uw geldige identiteitskaart of uw Nederlands rijbewijs
 • zijn of haar eigen paspoort of identiteitskaart

De gemachtigde persoon krijgt het bewijs van Nederlanderschap gelijk mee.

Wat zijn de kosten?

U betaalt € 12,75 voor een bewijs van Nederlanderschap.