Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Garantstelling

Om een visum te kunnen krijgen, hebben bezoekers die u krijgt uit niet-Europese landen een bewijs van garantstelling of logiesverstrekking nodig. Met een logiesverstrekking bevestigt u dat bezoek uit het buitenland bij u zal verblijven. Met een garantstelling verklaart u ook financieel garant te staan voor het bezoek. U vult het formulier van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in en maakt een afspraak bij de gemeente om uw handtekening op het formulier te zetten en de handtekening te laten legaliseren.

Maak een afspraak

Wat neemt u mee?

Belangrijk: laat uw handtekening en eventueel ook die van uw partner tijdens de afspraak gelijk legaliseren

Het is belangrijk dat u uw handtekening pas zet tijdens de afspraak. De ambtenaar kan dan verklaren dat uw handtekening ‘echt’ is. Lees meer over legalisatie op de pagina Legalisatie handtekening. Als u een partner heeft, komt u samen naar het gemeentehuis zodat ook uw partner de handtekening zet tijdens de afspraak.

Wat zijn de kosten?

Een garantstelling is gratis. Wel betaalt u € 10,35 voor het legaliseren van de handtekening.