Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen, heeft u een exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een café, restaurant, lunchroom, clubhuis, buurthuis of kantine. In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. Wilt u drank met alcohol verkopen of schenken in uw horecabedrijf? Dan heeft u ook een alcoholwet-vergunning nodig.

Hoe doet u een aanvraag?

  1. U neemt contact op met team Vergunningen: 0183 - 51 61 00. Een medewerker van dit team geeft u alle formulieren die u nodig heeft en geeft u uitleg daarbij.
  2. U maakt een afspraak als u alle gevraagde documenten heeft. Tijdens de afspraak kunt u uw aanvraag indienen.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De 8 weken gaan in op het moment dat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen.

Tip: vul uw aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in

Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk wilt weten of u de vergunning krijgt. Daar doen wij ook ons best voor. U heeft zelf ook invloed op de voortgang. Ons advies is om alles zo duidelijk en volledig mogelijk aan te leveren. Wij controleren namelijk de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevende op de vergunning staan, worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook controleren we uw horecabedrijf.

Wat zijn de kosten?

U betaalt € 464,95 om een exploitatievergunning aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u voldoet aan de voorwaarden:

  • De eigenaar of leidinggevende van uw horecabedrijf is minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag. Wij kunnen vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. Wij kunnen als voorwaarde stellen dat u maatregelen neemt om overlast te voorkomen.
  • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

Wij kunnen u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee controleren wij de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

Hoe lang is uw vergunning geldig?

Een exploitatievergunning is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Bij veranderingen moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld bij deze veranderingen:

  • U wilt uw horecabedrijf uitbreiden door een verbouwing.
  • De rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert.
  • Uw horecabedrijf krijgt een andere leidinggevende.
  • U wilt een terras starten of uw terras uitbreiden.
  • U gaat met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten uitvoeren.