Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beschermd wonen

Beschermd Wonen is voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Vaak komt dit door een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Een beschermde woonomgeving kan bestaan uit een verblijf in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is, uit wonen in een groep of zelfstandig wonen. Bij zelfstandig wonen is er in de wijk de begeleiding, zorg en ondersteuning die nodig is.

Wilt u in aanmerking komen voor Beschermd Wonen? Of kent u iemand die voor Beschermd Wonen in aanmerking wil komen? Neemt u dan contact op met de gemeente Breda. Deze gemeente regelt het Beschermd Wonen ook voor de gemeente Altena.

Naar de website van Breda