Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beschermd wonen

Zelfstandig wonen is belangrijk. Maar soms lukt dit niet alleen. Bijvoorbeeld omdat u psychische of psychosociale problemen of een licht verstandelijke beperking heeft. Vanuit de Wmo kunt u een aanvraag doen voor ‘Beschermd wonen’. Dan woont u thuis met passende begeleiding. Of u woont in een veilige woonomgeving met hulp. Zo helpen wij u om naar zelfstandig wonen toe te werken.

Voorwaarden

  • U heeft 24 uur per dag toezicht en/of hulp in de buurt nodig.
  • U heeft hulp nodig die u niet kunt plannen en waarbij u uw hulpvraag niet kunt uitstellen.
  • U heeft een vastgestelde psychiatrische diagnose en/of u bent in behandeling voor een verslaving in een kliniek.
  • U bent 18 jaar of wordt binnen 6 maanden 18 jaar.

Wanneer wij denken dat u ‘Beschermd wonen’ nodig heeft dan geven wij dit door aan het regionaal team. De specialisten uit dit team nemen hierover een besluit. Zij kunnen u een indicatie voor beschermd wonen geven.

Hoe kunt u uw hulpvraag aan ons doorgeven?

Wij hebben veel informatie van u nodig om een hulpvraag voor ‘Beschermd wonen’ te kunnen behandelen. Via de onderstaande knop kunt u uw hulpvraag doorgeven.

Stel een hulpvraag

Vragen?

Heeft u vragen over ‘Beschermd wonen’? Wilt u uw hulpvraag liever persoonlijk aan ons doorgeven? Bel dan naar: 0183 -51 60 60, of stuur een e-mail naar ons@gemeentealtena.nl