Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Persoonsgebonden budget

Komt u in aanmerking voor ondersteuning op maat vanuit de Wmo? Dan regelen wij de ondersteuning voor u. Dit noemen we Zorg in Natura. U kunt ook in aanmerking komen voor een PGB. U bespreekt dit in het gesprek met onze consulent.

Wat houdt een PGB in?

Accordion item is uitgeklapt

Als u in aanmerking komt voor een PGB, krijgt u de beschikking over een budget. Dit budget staat bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit zelf een overeenkomst met een zorgverlener voor de ondersteuning die u nodig heeft. De SVB betaalt namens u aan de zorgverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor de inkoop en kwaliteit van de ondersteuning.