Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wkb

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen.

Veranderingen Wet kwaliteitsborging

Na het ingaan van de Wet kwaliteitsborging verandert de manier van toezicht en controle. Niet langer doet de gemeente de bouwtechnische toets, maar een gecertificeerde en erkende kwaliteitsborger. Vanaf 1 januari 2024 geldt dit voor alle aanvragen die onder gevolgklasse 1 vallen. Bijvoorbeeld: 

  • een vrijstaande woning
  • een fiets- of voetgangersbrug
  • een recreatiewoning
  • een bedrijfshal.

Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente de bouwtechnische toets nog wel zelf uitvoeren.

Zie ook: Schema Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging  (Pdf)

Proefproject ter voorbereiding

Een voorwaarde voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging is het uitvoeren van proefprojecten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgesproken dat elke gemeente proefprojecten uitvoert. Dit is nodig om de gevolgen van de nieuwe wet voor alle partijen duidelijk te maken. Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wet kwaliteitsborging. Het uitvoeren van een proefproject is de enige manier om inzicht te krijgen over wat de Wet kwaliteitsborging nu echt gaat betekenen.