Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wkb

Vanaf 2024 verandert de manier waarop de gemeente bouwactiviteiten behandelt en toetst. De belangrijkste verandering van de Wkb is de introductie van kwaliteitsborgers. Deze kwaliteitsborger zijn private toezichthouders die de kwaliteit van de bouwwerken toetst aan wettelijke technische vereisten. Het toezicht is dus verplaatst van publieke- naar private partijen. De gemeente is ten alle tijden bevoegd om handhavend op te treden, met dezelfde bevoegdheden.

Wat is er veranderd na 1 januari 2024?

  • De gemeente doet de bouwtechnische toets soms niet meer bij een aanvraag.
  • Als de gemeente de bouwtechnische toets niet meer doet, schakelt u zelf een gecertificeerde en erkende kwaliteitsborger in. Het gaat in 2024 om aanvragen voor nieuwbouw onder gevolgklasse 1. Voorbeelden hiervan zijn: een vrijstaande woning, een fiets- of voetgangersbrug, een recreatiewoning of een bedrijfshal.

Let op: voor verbouwingen gaat de Wkb vanaf 1 juli 2024 in werking treden. 

Wat doet een kwaliteitsborger bij uw aanvraag?

  • De kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor de bouwtechnische toets bij uw aanvraag. Dit betekent dat hij een rapport aanlevert dat u bij uw aanvraag voor een vergunning kunt indienen.
  • Tijdens en na de bouw controleert de kwaliteitsborger het gebouw. Hij controleert of het gebouw aan alle technische bouweisen voldoet.

Wanneer is er geen kwaliteitsborger nodig?

De Wet kwaliteitsborging heeft geen gevolgen voor werkzaamheden die niet vallen onder de bouwregelgeving. Bouwactiviteiten die wel onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen staan in artikel 2.17 van het Bbl.
Enkele voorbeelden van situaties waarbij geen kwaliteitsborger nodig is en die ook na de gereedmelding gedaan mogen worden:

  • Leggen van houten of parketvloeren en bijbehorende vloerafwerking
  • Werkzaamheden als stuc- en schilderwerk
  • Plaatsen van keukens
  • Afmonteren van sanitair in badkamer en toilet (alleen waterdichte wand- en vloerafwerkingen zijn verplicht)
  • Overige stoffering van de woning

Waar vindt u een gecertificeerde en erkende kwaliteitsborger?

U kunt een kwaliteitsborger vinden in het register van de Rijksoverheid.