Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Opruimen oorlogsresten

Een deel van de kosten voor het opsporen en/of ruimen van niet ontplofbare oorlogsresten kunt u vergoed krijgen door de overheid. Dit heet een suppletie-uitkering. De Rijksoverheid heeft hier subsidie voor beschikbaar die u via de gemeente Altena kunt aanvragen.

U kunt tot 68% van de kosten (exclusief BTW) terugvragen

Het ministerie vergoedt tot 68% van de door u gemaakte kosten. De gemeente vraagt de subsidie aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties (BZK). Dit kunnen wij één keer per jaar doen, voor 1 april. Het aanvragen van subsidie kan alleen achteraf. Na toekenning en betaling door het ministerie betaalt de gemeente Altena het bedrag aan u uit.

Vraag direct subsidie aan