Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wet Goed Verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kan een huurder dit bij de gemeente melden. De gemeente Altena heeft een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurder of verhuurbemiddelaars.

Maak een melding

De regels voor huurders

Op grond van de Wet goed Verhuurderschap is de verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor:

 • Een heldere en transparante selectieprocedure;
 • Objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte;
 • Duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder;
 • Een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren;
 • Altijd voorkomen van intimidatie van de huurder. Zowel bij het selectieproces als tijdens het huren van een woning;
 • De huurovereenkomst schriftelijk is vastgelegd. Dat is verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor huurovereenkomsten van voor die datum is de verhuurder verplicht de huurder uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk te sturen;
 • Als er rechten en plichten van een huurder zijn die niet in de huurovereenkomst staan, moet de verhuurder die apart schriftelijk geven. De verhuurder moet ook schriftelijk de contactgegevens geven van de beheerder van de woning, en de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente;
 • De servicekosten worden bij het aangaan van de huurovereenkomst uitgelegd. Daarna worden de servicekosten jaarlijks gespecificeerd en met de huurder gedeeld;
 • Uw verhuurder mag geen servicekosten in rekening brengen die onredelijk hoog zijn in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten;
 • De borg is maximaal 2 keer de huurprijs en staat in het huurcontract. De borg moet 14 dagen na beĆ«indiging van de huurovereenkomst terug worden gegeven.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Problemen die u bij de gemeente kunt melden

Bij het meldpunt problemen met verhuurders van de gemeente kunt terecht voor de volgende onderwerpen:

 • U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. 
 • U wordt geĆÆntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 • Uw verhuurder de huurovereenkomst niet schriftelijk vast wil leggen.
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  • uw rechten en plichten
  • duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • de regels over de servicekosten
  • de contactgegevens van de beheerder
  • op de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders
 • Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug. Omdat dit privaatrechtelijk geregeld wordt, sturen wij uw melding door naar stichting !WOON voor behandeling.
 • Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten. U kunt als huurder het  betaalde bedrag terugvorderen. De gemeente kan de verhuurder een boete opleggen.
 • Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.